Nederland - Vrije Universiteit Amsterdam

VU Amsterdam har campus i det syd-østlige Amsterdam, i et av de mest dynamiske og raskest voksende finansdistriktene i Nederland. VU Amsterdam ble grunnlagt i 1880. NIH samarbeider med Faculty of Behavioural and Movement Sciences. Passer for alle studieretninger

Om avtalen

Erasmus+

Hvem kan søke?

Bachelor- og masterstudenter

Passer best for FAH og IBI

Antall plasser

2 plasser per semester

Studietilbud

Bachelor emner som primært dekker FAH og IBI området på nederlandsk

Master program  Human Movement Sciences: Sport, Exercise and Health (engelsk) 

Undervisningsspråk

Nederlandsk - engelsk (bare master)

Det er krav om at søkere har tyskkunnskaper som tilsvarer B2 nivå. Europass - egenevaluering

Semesterinndeling

Studieåret er inndelt i to semestre:

høstsemester: september  – januar 

Vårsemester: februar  – juli  

Bolig

VU Amsterdam bistår med å finne bolig 

Aktuelle nettsider

Faculty of Behavioural and Movement Sciences

VU Amsterdam