Nederland - University of Applied Sciences - HAN

HAN er en av Nederlands største høgskoler fordelt på to campuser i Arnhem og Nijmegen. Institute of Sport and Exercise Studies (ISES) er en del av Faculty of Health and Social Studies og ligger i Nijmegen. Passer for FAH, IBI/THP, TCI/TI og SPM/IS

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Erasmus+

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter

De tilbyr emner som passer for TCI/TI, FAH/IBI/THP og SPM/IS

Antall plasser

2 plass per semester

Studietilbud

De tilbyr flere emnepakker på engelsk á 30 studiepoeng innenfor ulike områder som er relevante alle våre studenter. Det tilbyr praksismuligheter innenfor flere av emnepakkene. Eksempler kan være praksis i fotballklubber og lignende. 

Det er mulig å velge emnepakker innenfor Sport Event Marketing, Sport Nutrition, og Sport and Talent 

Undervisningsspråk

Engelsk og nederlandsk

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar

vårsemester: februar - august

Bolig

HAN bistår med bolig, men gir ingen boliggaranti

Aktuelle nettsider

Institute of Sport and Exercise Studies

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34