Nederland - University of Applied Sciences - HAN

HAN er en av Nederlands største høgskoler med over 30.000 studenter spredt på to campuser i Arnhem og Nijmegen. Institute of Sport and Exercise Studies (ISES) er en del av Faculty of Health and Social Studies og ligger i Nijmegen. Passer for FAH, IBI og TCI

Om avtalen

Erasmus+

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter

De tilbyr emner som passer for TCI, FAH og IBI

Antall plasser

1 plass per semester

Studietilbud

De tilbyr en emnepakke på engelsk á 30 studiepoeng innenfor Sports Performance Enhancement

  • Talent identification
  • Talent development
  • Exercise physiology
  • Sport psychology
  • Technical and tactical sport skills
  • Coaching and training

Undervisningsspråk

Engelsk og nederlandsk

Semesterinndeling

Høstsemester: september - januar

vårsemester: februar - august

Bolig

HAN bistår med bolig, men gir ingen boliggaranti

Aktuelle nettsider

Institute of Sport and Exercise Studies