Kroatia - University of Zagreb

Universitetet i Zagreb er et av Sør-Europas eldste og største universiteter. Det ble grunnlagt allerede i 1669 og har 29 fakulteter. Faculty of Kinesiology ett av de yngste fakultetene. Passer for alle studieretninger

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Erasmus+

Hvem kan søke

bachelor- og masterstudenter

De tilbyr mange engelske emner og er relevant for de flere studieretninger

Antall plasser

2 per semester

Studietilbud

De tilbyr mange bacheloremner på engelsk

Undervisningsspråk

Engelsk og kroatisk

Semesterinndeling

Høstsemesteret: september- februar.
Vårsemesteret: februar - juni.

Bolig

University of Zagreb bistår med å finne bolig.

Aktuelle nettsider

Informasjon til innreisende studenter

Faculty of Kinesiology 

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34