Italia - University of Verona

Universitetet tilbyr emner  på engelsk både på bachelor- og på masternivå. Emnetilbudet anbefales spesielt for studenter som går THP.

Utreise høstsemester:

 • 31. jaunuar: USA/ Canada/ Australia
 • 15. mars: alle andre land

Utreise vårsemester:

 • 31. august: USA/ Canada/ Australia
 • 15. september: alle andre land

Università degli Studi di Verona
Om avtalen 

 • Erasmus+
  Erasmus-kode: I VERONA01
 • Beliggenhet: Verona, Italia

Nivå

 • Bachelor
 • Master

Passer for

 • THP

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

3 plasser per semester

Valg av emner

Sjekk aktuelle emner undervist på engelsk.

Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon om emnetilbudet på engelsk

Undervisningsspråk

Semesterinndeling

 • Høst: oktober - januar
 • Vår: februar - juni

Bolig

Universitetet tilbyr ikke boliger, men internasjonalt kontor kan bistå med informasjon. 

Aktuelle nettsider 

L'università di Verona
Internasjonalt kontor
Erasmus+

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34