Nederland - University of Applied Sciences - HAN

Universitetet tilbyr emner som passer spesielt godt for bachelorstudenter i THP, TI og SPM/IS. HAN er en av Nederlands største høgskoler fordelt på to campuser i Arnhem og Nijmegen.

Utreise høstsemester:

 • 31. jaunuar: USA/ Canada/ Australia
 • 15. mars: alle andre land

Utreise vårsemester:

 • 31. august: USA/ Canada/ Australia
 • 15. september: alle andre land

Om avtalen

 • Erasmus+
  Erasmus-kode: NL ARNHEM27
 • Beliggenhet: Nijmegen, Nederland. 

Nivå

 • Bachelor

Passer for

 • Alle studenter

Anbefales spesielt for

 • Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP)
 • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI)
 • Bachelor i Sport Management/Idrett og samfunn (BASPM/IS)

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

2 plass per semester

Valg av emner

Sjekk aktuelle emnepakker.

Eksempler på emnepakker: 

 • Sport Event Marketing
 • Sport Nutrition
 • Sport and Talent

Universitetet tilbyr blant annet praksismuligheter innenfor flere av emnepakkene. Eksempler kan være praksis i fotballklubber og lignende. 

Undervisningsspråk

Semesterinndeling

 • Høst: september - januar
 • Vår: februar - august

Bolig

HAN bistår med bolig, men gir ingen boliggaranti.

Aktuelle nettsider

Institute of Sport and Exercise Studies
Erasmus+

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34