Erasmus+

Erasmus+ er verdens største utvekslingsstipendprogram. Det er et EU-program for samarbeid mellom høyere utdanningsinstitusjoner i Europa og gjelder både student- og lærerutveksling

Hva er Erasmus+?

Som Erasmus+ student kan du tilbringe en periode (3 - 12 måneder) per studienivå ved et annet europeisk universitet som en del av din grad hjemme.

Gjennom Erasmus+ programmet kan du reise på utveksling til våre Europeiske samarbeidspartnere.

Studenter som får plass på dette programmet vil kunne motta Erasmus+ stipend under utvekslingsoppholdet sitt.

  • € 400 per utvekslingsmåned til Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige, UK og Østerrike
  • € 350 per utvekslingsmåned til andre land i EU.

Praksis i Erasmus+

Innenfor det nye Erasmus+ programmet kan du reise på praksisopphold inntil 12 måneder etter endt utdanning.

Det betyr at du kan finne deg en praksisplass for eksempel ved en Europeisk idrettsorganisasjon og motta Erasmus+ stipend for perioden etter at du er ferdig med master. Du må få oppholdet godkjent av seksjonen som er ansvarlig for masterprogrammet.

  • € 500 per utvekslingsmåned til Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige, UK og Østerrike
  • € 450 per utvekslingsmåned til andre programland.

Som Erasmus+ student må du huske:

  • Signere stipendkontrakt - Du får denne tilsendt av internasjonalt kontor. Den må være signert i god tid før avreise.
  • Learning/training agreement - Du skriver inn kursene som du planlegger å ta ved vertsinstitusjonen med signatur fra både vertsinstitusjonen, deg og internasjonalt kontor ved NIH
  • Bekreftelse på oppholdslengde - sendes til internasjonalt kontor på NIH.