Storbritannia - Bournemouth University

Bournemouth University ligger på sørkysten nær Southampton og har totalt 17.000 studenter. De er kjent for å ha et sterkt fagmiljø innen sport management og idrettspsykologi. Passer for SPM og TCI

Stranda i Bournemouth i solnedgang
Bournemouth ligger ved kysten med lange strender som er perfekte for strandvolleyball Foto: Benedikte Pedersen

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Erasmus+

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter.

Passer for SPM og TCI

Karakterkrav: minimum C

Antall plasser

3 plasser per semester (gratisplasser)

Studietilbud

Studietilbudet innenfor idrettsfag ligger inn under Faculty of Management

Sport Management

Sport Psychology

60 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Engelsk

Krav om enten 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester  som tilbys ved Folkeuniversitetet.

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år.

Semesterinndeling

Studieåret er inndelt i to semestre.

Høstsemester: midten av september til midten av januar

vårsemester: midten av februar til slutten av juni

Bolig

Du får hjelp til å finne bolig

Aktuelle nettsider

Bournemouth University

Department of Sport & Physical Activity

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34