Covid-19 - utveksling

Dessverre har Corona pandemien gjort studentutveksling vanskelig. Utveksling høsten 2020 er avlyst, og covid-19 vil også påvirke utveksling våren 2021

Usikkerheten knyttet til Covid-19 vil påvirke utveksling våren 2021.

Vi kan dessverre ikke tilby utveksling til land utenfor Europa. Grunnen til det er gjeldende reiserestriksjoner og svært begrenset studietilbud ved partnerinstitusjonene. Utveksling til Europa er fremdeles mulig, med forbehold om smitteutviklingen i de ulike landene.

Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon. utveksling@nih.no