Covid-19 - utveksling

Vi gjør oppmerksom på at usikkerheten knyttet til Covid-19 kan påvirke utveksling i 2021. Vi følger utviklingen nøye og tilpasser oss myndighetenes råd, men planlegger foreløpig for normal aktivitet.

Usikkerheten knyttet til Covid-19 kan påvirke utveksling 2021. Men mye kan skje innen høsten 2021. Vi anbefaler derfor alle å planlegge utveksling som normalt inntil videre. Søk innen angitte frister, men vurder Europa spesielt dette året. Det er mange spennende utveksligheter i Europa, og du vil, i tillegg til støtte fra lånekassen, få Erasmus stipend

Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon. utveksling@nih.no