Taiwan - University of Taipei

Institute of Sport Sciences ved University of Taipei tilbyr spennende emner på engelsk som passer bra for IBI/THP

15.februar - utreise høst

15.september - utreise vår

Om avtalen

Utvekslingsavtale 

Hvem kan søke?

Bachelorstudenter - passer for IBI/THP

Antall plasser

Gratisplasser: 2 (prioritet vil ble gitt til IBI/THP) 

Betalplasser: ubegrenset

Studietilbud

Institute of Sport Sciences tilbyr emner innenfor områder som Exercise physiology, Sport Medicine, Exercise training

Du finner en oversikt over de ulike emnene som tilbys innenfor hvert studieprogram i kurskatalogen

16 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

Engelsk og kinesisk 

Krav om enten 4 eller bedre fra videregående skole, eller TOEFL / IELTS tester

Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år

Semesterinndeling

Høstsemester: august - januar

Vårsemester: januar - juni

Bolig

Taipei university ordner med bolig som en del av søknadsprosessen

Visum

Du trenger visum før avreise

Aktuelle nettsider

Internasjonalt kontor University of Taipei

University of Taipei

Kontakt

Internasjonalt kontor

Mette Oftebro
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34