Globuser i snøen

Hvor kan du reise?

Vi gjør oppmerksom på at usikkerheten knyttet til Covid-19 kan kan påvirke utveksling våren 2021. Vi kan dessverre ikke tilby utveksling til land utenfor Europa. Grunnen til det er gjeldende reiserestriksjoner og svært begrenset studietilbud ved partnerinstitusjonene. Utveksling til Europa er fremdeles mulig, med forbehold om smitteutviklingen i de ulike landene. Ta kontakt med internasjonalt kontor. utveksling@nih.no