Globuser i snøen

Hvor kan du reise?

Vi gjør oppmerksom på at usikkerheten knyttet til Covid-19 kan påvirke utveksling i 2021. Vi følger utviklingen nøye og tilpasser oss myndighetenes råd, men planlegger foreløpig for normal aktivitet. Vi anbefaler derfor alle å søke om utveksling til angitte frister. For spørsmål, ta kontakt med internasjonalt kontor: utveksling@nih.no