Helseforsikring

Alle studenter som studerer i utlandet må ha forsikring som gjelder hele utvekslingsperioden

  • Når du skal studere i utlandet i mindre enn 12 måneder eller har støtte fra Lånekassen tar du med deg norske trygderettigheter til utlandet. Hvis du studerer i et annet nordisk land kommer du innunder trygdeordningene for det aktuelle landet.
  • Hvis du skal studere i et EØS-land/ Sveits må du ta med Europeisk Helsetrygdkort (helsenorge.no). Kortet er gratis, og gir deg rett til nødvendig medisinsk behandling på lik linje med borgerne i landet du befinner deg i. Mer informasjon finner du her.
  • Skal du studere utenfor EØS-område med lån fra Lånekassen vil du få tilsendt en bekreftelse på helserettigheter fra HELFO. Dersom du ikke får støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet mindre enn tolv måneder må du kontakte HELFO.

  • Hvis du ikke mottar støtte fra Lånekassen og skal studere i utlandet over tolv måneder, må du søke om frivillig medlemskap i NAV Internasjonalt. Mer informasjon finner du her.

  • Skal du på utveksling til USA er det mulig det amerikanske lærestedet ber om en mer detaljert beskrivelse av rettigheter til dekning av helsetjenester. Du kan kontakte Equian for å få dokumentasjonen som lærestedet i USA krever. De kan også sende deg et kort som du kan benytte hos behandlere i USA. Mer informasjon finner du her.

  • Du bør orientere deg om hvilke rettigheter du har som student i utlandet (nav.no)

Tilleggsforsikring

  • Du må ha en tilleggsforsikring (sykeforsikring og reiseforsikring). Folketrygden gir rett til dekning av visse helsetjenester, men dekker for eksempel ikke hjemsendelse ved sykdom. Orienter deg om ulike forsikringsløsninger ved å ta kontakt med ulike selskaper eller for eksempel banken din.
  • ANSA (Association of Norwegian Students Abroad) har skreddersydde forsikringsløsninger for studenter i utlandet.