Forhåndsgodkjenning og innpass av utvekslingsemner

En forhåndsgodkjenning er en bekreftelse på at utvekslingen kan bli godkjent som en del av graden din ved NIH, og er viktig for at du skal kunne få støtte fra Lånekassen. Etter endt utveksling må emnene innpasses i graden din

Forhåndsgodkjenning 

Hovedregler for godkjenning: 

  • Studiene kan ikke overlappe med tidligere fag/emner.
  • Studieprogram uten frie studiepoeng har strengere krav til hvilke emner du kan få godkjent inn i graden. Snakk med internasjonalt kontor før du søker.
  • Drar du på utveksling til USA blir kurs på førsteårsnivå normalt ikke godkjent. Nasjonale regler for å oppnå generell studiekompetanse gjør at det første året av høyere utdanning derfra i utgangspunktet ikke blir godkjent som høyere utdanning i Norge.
  • Det kan være vanskelig å få godkjenning for introduksjonskurs i språk.
  • Lånekassen kun kan gi støtte til fulltidsstudier. Med fulltidsstudier menes normert studietid ("full credit load").

Godkjenning - innpass 

Når du kommer tilbake fra utveksling, må du søke om endelig godkjenning.

Du trenger endelig godkjenning for å få utvekslingsoppholdet innpasset i graden din ved NIH, og få gjort om deler av studielånet til stipend.