Erasmus+

Erasmus+ - stipender for student- og ansattutveksling

Hva er Erasmus+?

Som Erasmus+ student kan du studere i 3 - 12 måneder ved et europeisk universitet som en del av din grad hjemme. 

Du må reise til en av våre Europeiske samarbeidspartnere

NIH er tildelt Erasmus Charter for Higher Education (ECHE) av Europakommisjonen for perioden 2021-2027. Høyere utdanningsinstitusjoner som ønsker å delta i EUs utdanningsprogram Erasmus+ må ha et gyldig Erasmus Charter for Higher Education for å kunne delta i aktivitetene i programmet. I charteret angis NIHs forpliktelser når NIH deltar i aktiviteter i Erasmus+. 

NIHs Erasmus Charter

Erasmus Student Charter for Higher Education 

Stipend

Studenter som får plass på dette programmet vil kunne motta Erasmus+ stipend under utvekslingsoppholdet sitt.

  • € 460 per utvekslingsmåned til Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige, UK og Østerrike
  • € 410 per utvekslingsmåned til andre land i EU.

Praksis i Erasmus+

Du kan også få støtte til praksisopphold inntil 12 måneder etter endt utdanning. Sport management studenter kan ha utvidet praksis i 5.semester i utlandet. 

Du må finne deg en praksisplass for eksempel ved en Europeisk idrettsorganisasjon og motta Erasmus+ stipend. For SPM studenter i 5.semester, eller etter endt utdanning. Du må få oppholdet godkjent av seksjonen som er ansvarlig for masterprogrammet.

  • € 660 per utvekslingsmåned til Danmark, Finland, Frankrike, Irland, Italia, Liechtenstein, Sverige, UK og Østerrike
  • € 610 per utvekslingsmåned til andre programland.