Nederland - Vrije Universiteit Amsterdam

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Erasmus+
  Erasmus-koden: NL AMSTERD02 
 • Beliggenhet: Amsterdam, Nederland

Nivå

 • Bachelor (undervisning på engelsk)
 • Master (undervisning på engelsk)

Passer for

 • Alle studieprogrammer ved NIH

Anbefales spesielt for

 • Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP)
 • Bachelor i Sport Management (SPM)

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet. Engelsktest. 

Antall plasser

2 plasser per semester

Valg av emner

Vrije har en stor emneportefølje og de tilbyr emnepakker på 30 studiepoeng på engelsk 

Se aktuelle emner på bachelor- og masternivå

Undervisningsspråk

Semesterinndeling

Høst: september  – januar 
Vår: februar  – juli  

Bolig

VU Amsterdam bistår med å finne bolig 

Aktuelle nettsider

Faculty of Behavioural and Movement Sciences
VU Amsterdam

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34