Italia - University of Verona

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen 

 • Erasmus+
  Erasmus-kode: I VERONA01
 • Beliggenhet: Verona, Italia

Nivå

 • Bachelor
 • Master

Passer for

 • THP

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

3 plasser per semester

Valg av emner

Se aktuelle emner undervist på engelsk.

Eksempler på emner: 

 • Planning and coaching of training for physical preparation 
 • Advanced nutrition for sports
 • Biomechanics of human movement

Ta kontakt med internasjonalt kontor for mer informasjon om emnetilbudet på engelsk

Undervisningsspråk

Semesterinndeling

 • Høst: oktober - januar
 • Vår: februar - juni

Bolig

Universitetet tilbyr ikke boliger, men internasjonalt kontor kan bistå med informasjon. 

Aktuelle nettsider 

Departement of Neurosciences, Biomedicine and Movement Sciences

L'università di Verona
Internasjonalt kontor

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34