Sverige - Umeå universitet

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Erasmus+
  Erasmus-kode: S UMEA 01
 • Beliggenhet: Umeå, Sverige

Nivå

 • Bachelor
 • Master

Passer for

 • Alle studieprogram

Anbefales spesielt for

 • Sport Management (BASPM)
 • Trenerrollen og idrettspsykologi (BATI)
 • Trening, helse og prestasjon (BATHP)

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

2 plasser per semester 

Valg av emner

Se aktuelle emner.(søk 'Idrott')
Alle emner er tilgjengelige for NIH studenter. 

Eksempler på studieprogrammer: 

 • Idrottspedagogiska perspektiv på utmaningar inom idrottens område
 • Idrott, fostran och socialisation
 • Strategisk styrning, organisering och ledning inom idrottens område
 • Idrottspedagogisk forskning 1
 • Strategiskt utvecklings- och förändringsarbete inom idrottens område
 • Applied Sports Coaching
 • Leadership in Sport and Health Promotion Activities

30 hp gir 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

 • Engelsk. Dine engelskkunnskaper må tilsvare nivå B2. Sjekk Europass - egenevaluering.
 • Svensk. Det er ingen språkkrav for studenter som har et skandinavisk språk som morsmål dersom du kun skal ta emner på svensk.

Semesterinndeling

 • Høst: slutten av august – midten av januar
 • Vår: midten av januar  – begynnelsen av juni  

Bolig

Universitetet tilbyr bolig for innreisende studenter.

Aktuelle nettsider

Umeå Universitet

Informasjon for internasjonale studenter

 

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34