Taiwan - University of Taipei

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Utvekslingsavtale 
 • Beliggenhet: Taipei, Taiwan

Nivå

 • Bachelor

Passer for

 • Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP)

Karakterkrav

 • Bachelor: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

 • Gratisplasser: 2 (prioritet vil ble gitt til THP) 
 • Betalplasser: ubegrenset

Valg av emner

Oversikt over de ulike emnene som tilbys innenfor hvert studieprogram i kurskatalogen.
Institute of Sport Sciences tilbyr emner innenfor områder som

 • Exercise Physiology
 • Sport Medicine
 • Exercise Training

16 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

 • Engelsk
 • Kinesisk. Dersom du skal ta emner på kinesisk anbefaler vi at du har språkkunnskaper som tilsvarer nivå B2. Sjekk Europass - egenevaluering.

Semesterinndeling

 • Høst: august - januar
 • Vår: januar - juni

Bolig

Taipei University ordner med bolig som en del av søknadsprosessen

Visum

Du trenger visum før avreise

Aktuelle nettsider

Internasjonalt kontor University of Taipei
University of Taipei

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34