Danmark - Syddansk universitet

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

Nivå

 • Bachelor
 • Master 

Passer for

 • Alle studieprogram

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Norden. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

 • Erasmus+: 2 plasser.
 • Nordplus: Ubegrenset antall plasser.

Valg av emner

Institut for Idræt og Biomekanik har spennende studieprogram og emner innenfor de fleste studieretningene.

Undervisningsspråk

 • Dansk

Semesterinndeling

 • Høst: september - desember/januar (eksamen)
 • Vår: februar - juni

Bolig

Syddansk universitet garanterer bolig dersom man søker innen fristen 1.mai.

Aktuelle nettsider 

Syddansk universitet
Institut for Idræt og Biomekanik
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34