Nordplus idrott

Nordplus Idrott er et stipendprogram for utveksling av studenter og ansatte

Norges idrettshøgskole er sammen med 13 andre universiteter og høgskoler i Sverige, Danmark, Finland, Island og Norge med i Nordplus-nettverket innen idrett.

Nordplus stipend gis til studieopphold på enten et helt semester, eller kortere "ekspress" opphold på noen uker.  

Følgende institusjoner er deltakere i Nordplus-programmet

Danmark:

 • København universitet
 • Syddansk universitet
 • Aarhus universitet

Finland:

 • Jyväskylä universitet

Island:

 • Háskóli Island (university of Island)

Sverige

 • Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm
 • Örebro universitet
 • Umeå universitet
 • Malmö högskola
 • Växjö universitet
 • Göteborgs universitet

Norge

 • Høgskolen i Telemark
 • Høgskolen i Sogn og Fjordane
 • Universitetet i Agder
 • Norges idrettshøgskole