USA - Montana State University

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Utvekslingsavtale
 • Beliggenhet: Bozeman, Montana, USA

Nivå

 • Bachelor

Passer for

 • THP

Karakterkrav

 • Bachelor: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.
 • Master: Minimum "B" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

 • 4 eller bedre i engelsk fra VGS, eller TOEFL / IELTS 

Antall plasser

Gratisplasser: 3 (prioritet vil ble gitt til THP-studenter)

Betaltplasser: ubegrenset

Skolepenger

De som ikke får tildelt gratisplass må betale skolepenger. Tuition fees for study abroad studenter er på ca 13.500 dollar per semester.

Du kan søke støtte fra Lånekassen til å dekke skolepengene, delvis med stipend og delvis med lån.

Valg av emner

Se oversikt over de ulike emnene som tilbys innenfor hvert studieprogram i kurskatalogen.

Departement of Health and Human Development ved MSU tilbyr emner innenfor områdene Health and Human Performance, Exercise Science, Kinesiology, og Food and Nutrition. 

15 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

 • Engelsk
  Det er krav om enten 4 eller bedre fra VGS, eller TOEFL / IELTS tester. Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. 

Semesterinndeling

 • Høst: august - desember
 • Vår: januar - mai

Bolig

MSU tilbyr boliger for innreisende studenter

Visum

Du trenger visum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke.
Slik søker du om studentvisum til USA

De amerikanske universitetene legger som regel opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at studentvisum (både J1 og F1) medfører at man får en toårig "karantene" etter utvekslingsoppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA.
Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

U.S. Embassy
Henrik Ibsens gate 48
0244 Oslo
Tlf. (sentralbord): 21 30 85 40 (mandag-fredag kl. 08-17)
E-post: oslovisa@state.gov
U.S Embassy

Aktuelle lenker

Montana State University
Department for Health and Human Developement
International Office

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34