Nederland - Maastricht University

Utreise høstsemester

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Erasmus+
  Erasmus-kode: NL
 • Beliggenhet: Maastricht, Nederland

Nivå

 • Bachelor 
 • Master

Passer for

 • THP
 • IM og IB 

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

2 plasser per semester

Valg av emner

Undervisningsspråk

Semesterinndeling

 • Høst: september  – januar 
 • Vår: februar  – juli  

Bolig

Det tilbys studentboliger til internasjonale studenter

Aktuelle nettsider

Informasjon til internasjonale studenter
Maastricht University

Kontakt

Internasjonalt kontor

E-post: utveksling@nih.no