Irland - University of Limerick

Utreise høstsemester

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Erasmus+
  Erasmus-kode:IRL LIMERIC01
 • Beliggenhet: Limerick, Irland

Nivå

 • Bachelor

Passer for

 • THP

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • 4 eller bedre i engelsk fra VGS, eller TOEFL / IELTS 

Antall plasser

2 plasser per semester

Valg av emner

Se aktuelle emner fra bachelorgraden i Sport & Exercise Science

Se aktuelle emner fra bachelorgraden i Exercise & Health Fitness Management

Undervisningsspråk

 • Engelsk

Semesterinndeling

 • Høst: september - desember
 • Vår: januar - mai 

Bolig

Universitetet tilbyr et begrenset antall boligplasser til internasjonale studenter 

Aktuelle nettsider

Informasjon til internasjonale studenter

Informasjon til Erasmus-studenter

Kontakt

Internasjonalt kontor

E-post: utveksling@nih.no