Nederland - HAN University of Applied Sciences

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Erasmus+
  Erasmus-kode: NL ARNHEM27
 • Beliggenhet: Arnhem, Nederland. 

Nivå

 • Bachelor

Passer for

 • BATI, THP og SPM

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

2 plass per semester

Valg av emner

Se aktuelle emnepakker

Eksempler på emnepakker: 

Universitetet tilbyr blant annet praksismuligheter innenfor flere av emnepakkene. Eksempler kan være praksis i fotballklubber og lignende. 

Undervisningsspråk

Semesterinndeling

 • Høst: september - januar
 • Vår: februar - august

Bolig

HAN bistår med bolig, men gir ingen boliggaranti.

Aktuelle nettsider

Institute of Sport and Exercise Studies

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34