Nederland - University of Groningen

Rijksuniversiteit Groningen

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Erasmus+
  Erasmus-kode: NL GRONING 01
 • Beliggenhet: Groningen, Nederland

Nivå

 • Bachelor
 • Master

Passer for

 • Studenter i bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI) vil bli prioritert

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Europa. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

3 plasser per semester

Valg av emner

Se aktuelle emner undervist på engelsk

Eksempler på emner:

 • Talent and performance development in sport (5 sp)
 • Sport and health (5 sp)
 • Sport and performance psychology (5 sp)
 • Sport in history, culture and the media (5 sp)
 • Sport performance analysis (5 sp)
 • Sport education and participation Sports economics (5 sp)

Undervisningsspråk

Semesterinndeling

 • Høst: september  – januar 
 • Vår: februar  – juli  

Bolig

Universitetet i Groningen bistår med å finne bolig 

Generelt

Universitetet er rangert som et av de 100 beste universitetene i verden. Provinshovedstaden Groningen er en hyggelig liten studentby.

Aktuelle nettsider

Human Movement Science 
University of Groningen 

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34