Sverige - Göteborgs universitet

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen 

Nivå

 • Bachelor
 • Master

Passer for

 • Alle studieprogram

Anbefales spesielt for

 • Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP)
 • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI)

Karakterkrav

 • Bachelornivå: Det er ingen spesifikke karakterkrav for å reise til våre partnere i Norden. Søkere vil  bli vurdert individuelt. 
 • Masternivå: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

Antall plasser

2 per studie (gratisplasser) 

Valg av emner

Eksempler på studieprogam

Undervisningsspråk

 • Svensk

Semesterinndeling

 • Høst: september - desember
 • Vår: januar - juni

Bolig

Universitetet hjelper med å finne studentbolig 

Aktuelle nettsider

Institutt för Kost og Idrottsvetenskap
Gøteborgs Universitet

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34