Storbritannia - Bournemouth University

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Erasmus+ (ut 2022)
  Erasmus-kode: UK POOLE 01
 • Beliggenhet: Bournemouth, Storbritania. 

Brexit - hva betyr det for deg? 

 • Visum: alle som skal være i Storbritannia i mer enn 6 måneder må søke om visum
 • Erasmus stipend: NIH studenter vil få Erasmus stipend til og med høsten 2022. 

Nivå

 • Bachelor

Passer for

 • Alle studieretninger 

Anbefales spesielt for

 • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI)
 • Bachelor i Sport Management/Idrett og samfunn (BASPM)

Karakterkrav

 • Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

 • 4 eller bedre i engelsk fra VGS, eller TOEFL / IELTS 

Antall plasser

3 plasser per semester (gratisplasser)

Valg av emner

Se aktuelle emner for Sport Management eller Sport Psychology.
Studietilbudet innenfor idrettsfag ligger inn under Department of Sport and Event Management
60 credits tilsvarer 30 studiepoeng

Undervisningsspråk

 • Engelsk
  Krav om enten 4 eller bedre fra VGS, eller TOEFL IELTS - tester  som tilbys ved Folkeuniversitetet.
  Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar. Vær oppmerksom på at resultatene fra TOEFL og IELTS bare er gyldige i 2 år.

Semesterinndeling

 • Høst: midten av september - midten av januar
 • Vår: midten av februar - slutten av juni

Bolig

Du får hjelp til å finne bolig

Aktuelle nettsider

Bournemouth University
Department of Sport and Event Management

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34