USA - University of California Berkeley

Utreise høstsemester:

 • 31. januar: Utenfor Europa
 • 15. mars: Europa

Utreise vårsemester:

 • 31. august: Utenfor Europa
 • 15. september: Europa

Om avtalen

 • Study abroad
 • Beliggenhet: Berkeley, California, USA.

Nivå

 • Bachelor

Passer for

 • BASPM
 • Studenter som ønsker å ta sosiologi-emner

Karakterkrav

 • Bachelor: Minimum "C" i gjennomsnitt. Dine bachelorkarakterer fra NIH brukes som grunnlaget for beregning av gjennomsnittet.

 • 4 eller bedre i engelsk fra VGS, eller TOEFL / IELTS 

Antall plasser

Betalplasser: ubegrenset

Skolepenger

Study abroad studenter betaler tuition fees.Beløpet justeres hvert studieår.

Du kan søke støtte fra lånekassen til å dekke skolepengene, delvis med stipend og delvis med lån. Mer informasjon om dette finner du på lånekassens sider

Valg av emner

Sjekk aktuelle emner. NIH studenter tar emner i sosiologi ved Department of Sociology.

Undervisningsspråk

 • Engelsk
  Det er krav om enten 4 eller bedre i engelsk fra VGS , eller TOEFL / IELTS . Engelsktesten må være tatt innen fristen 15.februar.

Semesterinndeling

 • Høst: september - desember
 • Vår: januar - mai

Bolig

UC Berkeley bistår med å finne bolig

Generelt

UC Berkeley er et av USAs mest prestisjetunge universiteter. NIH har avtale med Department of Sociology som har et bredt utvalg av emner og holder høyt akademisk nivå. Universitetet ble grunnlagt i 1868 og har en stor campus i San Francisco Bay.

Visum

Du trenger visum for å studere i USA, og du må ha mottatt opptaksbrev fra det amerikanske lærestedet før du kan søke.
Slik søker du om studentvisum til USA.
Søknadsgebyr er for tiden US$ 160 (ca. NOK 1000) og behandlingstiden er 7-10 dager.

De amerikanske universitetene legger som regel opp til at studenter benytter enten F1 eller J1 visum. Vær oppmerksom på at studentvisum (både J1 og F1) medfører at man får en toårig "karantene" etter utvekslingsoppholdet før man kan søke om eventuell permanent arbeids- eller oppholdstillatelse i USA.
Karantenen gjelder bare dersom studenten mottok støtte fra offentlige kilder, f.eks. Lånekassen.

U.S. Embassy
Henrik Ibsens gate 48
0244 Oslo
Tlf. (sentralbord): 21 30 85 40 (mandag-fredag kl. 08-17)
E-post:  oslovisa@state.gov
U.S Embassy 

Aktuelle lenker

Department of Sociology
UC Berkeley Global International programs

Kontakt

Internasjonalt kontor

Karoline Oftedal
E-post: utveksling@nih.no
Telefon: 23 26 20 34