Trivsel på treningssenteret

Vi er opptatt at alle skal trives på treningssenteret og på alle våre anlegg. Vis hensyn! 

Trivselsregler og vilkår

Reduser kroppspress

 • Trening i bar overkropp, kun sports-bh eller barbeint er ikke tillatt. 
 • Begrens bruk av kamera, og unngå at andre blir med på bilder og video. 
 • Det er lov å ta en treningsselfie, men ikke ta med andre på bildet uten å spørre.
 • Tenk på egen bekledning og hvordan du snakker om trening, kropp og helse.

Mobilbruk

 • Ha mobilen på lydløs under trening.
 • Vis hensyn ved mobilbruk og hold mobilsamtaler utenfor treningssenteret.

Reglement for bruk av treningssenter

 • Treningssenteret har 18 års aldersgrense.
 • Leietaker får utstedt adgangskort som blir aktivert når avgiften er betalt.
 • Det gis ikke tilbud om veiledning eller gruppetimer.
 • NIH har nulltoleranse til bruk av dopingmidler.
 • All trening og bruk av treningssenteret skjer på brukernes eget ansvar og risiko.
 • Bruk tilstøtende garderober til oppbevaring av sekker og bager. 

Vilkår

 • Adgangskortet er personlig og skal kun benyttes av den det er utstedt på. Tapt kort meldes umiddelbart til servicetorget.
 • Adgangskortet skal alltid medbringes når du trener.
 • Det er ikke tillatt å ta med seg andre utenfor treningsgruppen som har leid treningssenteret, inn i lokalet.
 • Undervisning og eksamen er prioritert. Ved denne type aktivitet skal det tas hensyn og musikkanlegg kan ikke benyttes.
 • Treningssenteret kan være stengt ved gjennomføring av eksamen.
 • Betjeningen kan stenge anlegget ved en alvorlig situasjon.
 • Brukere som ikke overholder NIHs reglement kan bortvises.
 • Brudd på reglene kan føre til utestengelse fra NIH. Det gis da ingen refusjon for betalt leieavtale.

Orden i utstyr

 • Rydd utstyr på plass etter bruk. 
 • Håndtak, grep, tau og stenger henges på apparatene eller legges i kasser.
 • Vektskiver henges tilbake på vektmagasiner.
 • Manualer og frivekter settes tilbake, følg angitt kilo-merking.  
 • Utstyr hentet fra gruppetreningssalen skal legges tilbake.  
 • Feil og mangler på utstyr meldes til Servicetorget. 

Orden i klær og sekker

 • Bruk tilstøtende garderober til oppbevaring av yttertøy, store bagger og sekker.
 • Små vesker eller bagger kan settes på dedikert hyller langs løpebanen. Ikke sett klær, sko eller bagger på gulvet langs løpebanen.

Renhold og hygiene

 • Vask hendene eller benytt håndsprit når du ankommer og jevnlig mens du trener. 
 • Tørk av utstyret før og etter at du benytter det med renholdmiddel. 
 • Dekk helst puter og matter med håndkle.
 • Bruk rene innesko, både til trening og når du går gjennom lokalet. 
 • Benytt rene treningsklær.