Immatrikulering og studiestart

Immatrikulering og offisiell studiestart for heltidsstudenter ved Norges idrettshøgskole er 14. august. Oppstart for deltidsstudenter og internasjonale studenter har egne datoer.

Studiestart og fadderuke for heltidsstudenter starter 14. august, uke 33. 

Immatrikulering 
Den høytidelige markeringen av det nye studieåret, immatrikuleringen, finner sted 14. august.

Program 

09:00 Oppmøte ved servicetorget for alle 1.årsstudenter ved bachelor-faglærer i kroppsøving og idrettsfag, bachelor i friluftsliv, bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi, bachelor i trening, helse og prestasjon, bachelor i Sport Management/idrett og samfunn. Oppmøtet gjelder også for studenter ved årsstudium idrett og samfunn.

09:15 Bli kjent - medstudenter og ansvarlig for de ulike studieprogrammene møtes

10:00 Oppmøte ved servicetorget for alle nye studenter (ikke studert ved NIH tidligere) ved 2.året i bachelorprogrammene. Oppmøte gjelder også for alle nye studenter ved praktisk- pedagogisk utdanning, fysisk aktivitet og funksjonshemming og master.

10:30 Immatrikulering – gjelder alle nye studenter

11:30 Åpning av fadderuka og gjennomgang av fadderprogrammet. Faddersjefer, studentstyret og studentforeningene ønsker velkommen. 

12:30 Lunsj i kantina

Praktisk informasjon
Immatrikuleringen er en høytidelig seremoni med taler og musikkinnslag. Det er derfor ønskelig at alle studenter stiller i pent tøy. Ta derfor med skift til andre aktiviteter utover dagen. 

Som ny student vil studiestartsuka i hovedsak være forbeholdt fadderuka i kombinasjon med faglig innhold. Det er viktig at du bruker denne uken til å registrere deg som ny student ved NIH.  Denne dagen er det også mulig å ta foto til studentkortet, dersom dette ikke er gjort tidligere. Program for studiestart og fadderuke legges ut fortløpende

Onsdag 15.august
Fra 11:15-12:00 vil studieseksjonen informere 1.års bachelor-studenter og årsstudiet idrett og samfunn om blant annet utdanningsplan, timeplan og Canvas.
Oppmøte i Auditorium Innsikt.

Oppstart for undervisning er 20. august, uke 34.
Nærmere informasjon om dato og timeplan legges ut fortløpende.

Studiestart for deltidsstudenter og Personlig Trener

E-læring Personlig Trener: 6. august. Første samling 14. september
Kroppsøving del 1: 7. august
Kroppsøving del 2: 22. august
Friluftsliv del 1: 10. august
Friluftsliv del 2: 30. august

Internasjonale studenter
Informasjonsmøte for internasjonale studenter er satt til 13. august.

 

Kontakt

Studieavdelingen
E-post: ses@nih.no