Viktige frister

Det er mange viktige frister å huske på, både ved studiestart og i løpet av studieåret.

Semesteravgift

Se faktura i Studentweb for betalingsinformasjon. Må betales for hvert semester.

  • 23. august for høstsemesteret
  • 1. desember for vårsemesteret

Godkjenning av utdanningsplan

Gjøres i Studentweb. Må godkjennes for hvert semester.

  • 23. august for høstsemesteret
  • 1. desember for vårsemesteret

Politiattest og medisinsk testing

Eksamen/fritak

Søknadsskjemaer

  • 15. september. Søknad om særordning til eksamen for både høst- og vårsemesteret
  • 15. september. Innpassing av emne for både høst- og vårsemesteret

Toppidrettsstatus

  • 15. september. Ta kontakt med Studieseksjonen

Delstudier i utlandet

  • 15. september for utreise i vårsemesteret
  • 15. februar for utreise i høstsemesteret