Timeplan

Oversikt over timeplaner for studieåret 2021/22.

Årsstudium/påbygningsstudier

Årsstudium i idrett og samfunn (IS)

Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)

Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

 

Bachelor, 1. studieår

Bachelor i friluftsliv (BAFL)

Bachelor i Sport Management (BASP)

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI)

Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP)

 

Bachelor, 2. studieår

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (BAFKI)

Bachelor i friluftsliv (BAFL)

Bachelor i Sport Management (BASP)

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI), studieretning trenerrollen

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI), studieretning idrettspsykologi

Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP), studieretning fysisk aktivitet og helse

Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP), studieretning trening og prestasjon

 

Bachelor, 3. studieår

Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (BAFKI)

Bachelor i friluftsliv (BAFL)

Bachelor i Sport Management (BASPM)

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI), studieretning trenerrollen

Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (BATI), studieretning idrettspsykologi

Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP), studieretning fysisk aktivitet og helse

Bachelor i trening, helse og prestasjon (BATHP), studieretning trening og prestasjon

 

Master, 1. studieår

Lærerutdanning i praktiske og estetiske fag for trinn 1-13, kroppsøving og idrettsfag (LUPE)

Master i idrettsvitenskap, studieretning coaching og psykologi (MACOP)

Master i idrettsvitenskap, studieretning fysisk prestasjonsevne (MAFPE)

Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisinske fag (MAIMF) 

Master i idrettsvitenskap, studieretning kroppsøving og pedagogikk (MAKRØ)

Master i idrettsvitenskap, studieretning kultur og samfunn (MAKS

Master i idrettsfysioterapi (MAIF)

Nordic Master in Friluftsliv/Outdoor Studies (NOFRI)


Samlingsbaserte studier

Personlig trener Oslo (60 sp)

Kroppsøving deltid, del 1 (30 sp)

Friluftsliv deltid, del 2 (30 sp)