Timeplan

Her finner du informasjon om timeplanen for studieåret 2019/20.

Du kan velge ulike parameter når du søker i timeplanen:

  • Studieprogram (eks.: fysisk aktivitet og helse)
  • Emne (eks.: TI100)
  • Foreleser (eks.: Truls Raastad)

I søkeresultatet for studieprogram finner du programkoden etterfulgt av kullkode. Vær oppmerksom på kullkode 2019_høst er 1. studieår, 2018_høst er 2.  studieår osv.

Du kan også velge i hvilke tidsrom du ønsker å gjøre ditt søk innenfor.

Her er lenke til alle nye bachelorprogram:
1. studieår Bachelor_trening helse og prestasjon

1. studieår Bachelor_friluftsliv

1. studieår Bachelor_sport management/idrett og samfunn

1. studieår Bachelor_trenerrollen og idrettspsykologi

1. studieår Bachelor_faglærer i kroppsøving og idrettsfag

Emnekoder og emneansvarlig finner dere i Studiehåndboka.

Søk etter din timeplan her