Timeplan

Oversikt over timeplaner for studieåret 2022/23

Årsstudium/påbygningsstudier

Bachelor, 1. studieår

Bachelor, 2. studieår

Bachelor, 3. studieår

Master

Samlingsbaserte studier