Timeplan

Her finner du informasjon om timeplanen for høsten 2020. Timeplanen for våren 2021 publiseres 20. november.

Undervisningen høsten 2020 blir en blanding mellom fysisk undervisning på campus og digital undervisning. All undervisning er timeplanfestet. Den digitale undervisningen fremkommer i timeplanen som LIVE eller VIDEO. LIVE betyr at foreleser har en pågående digital undervisning via zoom, eller andre digitale løsninger og VIDEO betyr opptak av forelesning.

Du kan velge ulike parameter når du søker i timeplanen:

  • Studieprogram (eks.: Sport Management)
  • Emne (eks.: TI100)
  • Foreleser (eks.: Truls Raastad)

I søkeresultatet for studieprogram finner du programkoden etterfulgt av kullkode. Vær oppmerksom på kullkode 2020_høst er 1. studieår, 2019_høst er 2.  studieår osv.

Du kan også velge i hvilke tidsrom du ønsker å gjøre ditt søk innenfor.

Bachelor, 1. studieår:

Bachelor, 2. studieår:

Master i idrettsvitenskap, 1. studieår:

Årsstudier og påbygningsstudier:

Emnekoder og emneansvarlig finner dere i Studiehåndboka.

Søk etter din timeplan her