Praktisk informasjon studiestart

Det er mange praktiske ting å huske på når du skal ta fatt på høyere utdanning. Vi hjelper deg på veien, og har laget en liste over de viktigste tingene.

  • Gjennomfør smittevernskurs i Canvas før oppmøte på campus
  • Hold deg hjemme om du har symptomer (også selv om du har en negativ koronatest)
    Du skal holde deg hjemme i ett døgn etter at du er fri for symptomer.
  • Hold 1 meters avstand 
  • Vask hender/antibac
  • Sprit kontaktflater etter bruk i fellesområdene på NIH

Har du symptomer på korona eller har du vært i nærkontakt med en med påvist smitte, skal du teste deg.  Hva gjør du?

SiO (Studentsamskipnaden) har tilleggstjeneste til det kommunale tilbudet for alle studenter i Oslo. Her kan du teste deg?

Du bes kontakte NIH ved påvist smitte. På den måte kan NIH bidra inn i smittesporingsarbeidet. Send mail til student-smittesporing@nih.no. Kontaktperson ved NIH er kontorsjef Grethe Nilsen.

Har du generelle spørsmål om gjennomføring av undervisning, eksamen, din studiesituasjon med tanke på koronasituasjonen send en mail til Studieseksjonen

Undervisning og eksamen høsten 2020

På grunn av Korona vil det høsten 2020 bli en blanding mellom digital og fysisk undervisning. Timeplanen gir informasjon om hvordan undervisning organiseres. Alle skriftlige eksamener vil bli gjennomført som digitale hjemmeeksamener høsten 2020. 

Forebyggende smittevernrenhold utføres av studenten før plassen tas i bruk.

  • Bruk engangskluter fra de utplasserte beholderne og tørk over bordplaten der du skal sitte.
  • Denne kluten inneholder langtidsvirkende desinfiseringsmiddel.
  • Kluten kastes i avfallsbeholderen som er utplassert i lokalet.

Brukernavn og passord

Studenter, som ikke tidligere har studert ved NIH, får tilsendt en SMS med brukernavn når dette foreligger. Følg da lenken som står i SMS'en for å lage passord til NIHs nettverk. Brukernavnet og passordet brukes også ved pålogging til digital læringsplattform
Det kan ta opptil tre timer før passordet er aktivert i alle systemer.

Innlogging til Studentweb gjøres via Feide.

Merk at du må vente til ca. en uke før studiestart før du vil motta SMS med brukernavn og informasjon om aktivering av denne.

Tidligere studenter ved NIH har samme brukernavn som før. De kan bestille nytt passord, og finne sitt brukernavn på våre nettsider.

Studentstatus

For å få studentstatus, må du godkjenne din utdanningsplan og betale semesteravgift. Dette gjør du i Studentweb. Dette er den endelige bekreftelsen på at du skal studere hos oss. Dersom du ikke gjør dette mister du din studieplass.

Utdanningsplanen er en oversikt over hvilke emner du har planlagt å gjennomføre. Gjør deg kjent med studie- og emneplaner og hvilke arbeids- og vurderingsformer som kreves før du godkjenner din utdanningsplan.

Semesteravgiften er en obligatorisk kontingent til Studentsamskipnaden SiO.  Betalingsinformasjon finner du i Studentweb. Semesteravgift er på kroner 840, inkludert kroner 200 i kopinoravgift. 40 kroner av semesteravgiften går til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Avgiften til SAIH er frivillig.

Studieveiledning

Har du spørmål og ønsker veiledning knyttet til dine studier?
Bestill veiledning
På grunn av korona må veiledning avtales med rådgiver.

I forbindelse med studiestart treffer du Studieseksjonen i  Servicetorget 12.8-25.8 kl. 0930-1100 og 1200-1430.

Studentkort

Studentkortet får du utlevert etter at du har tatt bilde i fotoboksen ved siden av Servicetorget. Husk å ta med gyldig legitimasjon!

Student ID-appen lastes ned fra iTunes eller Google Play. Når du har godkjent utdanningsplanen og betalt semesteravgift vil du kunne fremvise denne som dokumentasjon på din studentstatus. Les mer her.

Studieseksjonen har noen frister du må merke deg

Frist fredag 21.august


Semesterregistrering

Frist tirsdag 15.september

Fristen gjelder for hele studieåret (høst- og vårsemester)

Studierett

Som student ved NIH må du forhold deg til progresjonskrav for å opprettholde din studierett. En oversikt av hva vi krever at du produserer av studiepoeng finner du i studiehåndboken, http://nih.wst.no/

Hvis du har emner som ikke er fullført/bestått, lag deg en plan for når du kan fullføre. Studieseksjonen hjelper deg gjerne med en oversikt over hva du mangler, og når neste mulighet er. 

Delstudier i utlandet

I BA-programmene er det satt av ett semester til utveksling. NIH har mange partnerinstitusjoner. Du finner informasjon på våre nettsider https://www.nih.no/student/utveksling/  Internasjonalt kontor vil etterhvert informere i alle programmer.

Læringsmiljø

Læringsmiljøet omfatter alle de store og små praktiske forhold som bør være gode for at du kan konsentrere deg om det faglige innholdet i studiene. Læringsmiljøet omfatter også det organisatoriske og psykososiale miljøet. For at vi skal klare å opprettholde et godt læringsmiljø er vi avhengige av din tilbakemelding. Vi har derfor opprettet en Si fra- side https://www.nih.no/student/laringsmiljo/si-fra-om-laringsmiljoet/

Studentsamskipnaden SiO

Semesteravgiften gir deg medlemskap i SIO. SiO har mange gode studenttilbud og vi ber deg spesielt legge merke til helsetilbudet, https://www.sio.no/helse.

For å gi studentene en trygg studiestart har SiO laget en God-Start-video. Den gir gode tips og råd til hvordan man får en best mulig start på studiene.

Garderobeskap

Lister med tildelte skap blir hengt opp i gangen inn til studentgarderobene. Studier med aktiviteter blir prioritert. De prioriterte er 1BA (5 retninger) og 2- og 3BAFKI. Når disse har tatt sine skap er det fortsatt skap igjen, og da er det førstemann til mølla. Ved spørsmål kontakt servicetorget.

Forsikring

Som student har du ikke egen forsikring gjennom NIH, men du er forsikret etter folketrygdloven. Les mer om forsikring, https://www.nih.no/student/laringsmiljo/forsikring/

Spørreundersøkelse nye studenter 2020

Hver høst gjennomfører vi en spørreundersøkelse som sendes alle nye studenter via e-post i starten av september. Vi spør bl.a. om hvorfor du valgte NIH, hvordan opplevde du fadderuka og hvordan gikk oppstarten med undervisningen. Av dere som deltar trekkes 3 vinnere som får et gavekort på NOK 1000,-.