Praktisk informasjon studiestart

Det er mange praktiske ting å huske på når du skal ta fatt på høyere utdanning. Vi hjelper deg på veien, og har laget en liste over de viktigste tingene.

Undervisning og eksamen høsten 2021
For høsten 2021 planlegges det fysisk undervisning på campus. Timeplanen gir informasjon om hvordan undervisning organiseres. Timeplanen publiseres for hele studieåret 2021-22. Det kan forekomme små endringer underveis f.eks ved sykdom til foreleser.
Alle skriftlige eksamener vil bli gjennomført som digitale hjemmeeksamener høsten 2021.

Informasjon om smittevern vil bli oppdatert i henhold til tiltaksnivået fastsatt av regjering og Oslo kommune ved studiestart.

Hold deg hjemme ved symptomer på covid-19 - hold 1 m. avstand utenom undervisning - vask hender/antibac - ved positiv PCR-test send epost til student-smittesporing@nih.no.

Brukernavn og passord
Studenter, som ikke tidligere har studert ved NIH, får tilsendt en SMS med brukernavn når dette foreligger. Følg da lenken som står i SMS'en for å lage passord til NIHs nettverk. Brukernavnet og passordet brukes også ved pålogging til digital læringsplattform.
Det kan ta opptil tre timer før passordet er aktivert i alle systemer.
Innlogging til Studentweb gjøres via Feide.
Merk at du må vente til ca. en uke før studiestart før du vil motta SMS med brukernavn og informasjon om aktivering av denne.

Tidligere studenter ved NIH har samme brukernavn som før. De kan bestille nytt passord, og finne sitt brukernavn på våre nettsider.

Studentstatus
For å få studentstatus, må du godkjenne din utdanningsplan og betale semesteravgift. Dette gjør du i Studentweb. Dette er den endelige bekreftelsen på at du skal studere hos oss. Dersom du ikke gjør dette mister du din studieplass.
Utdanningsplanen er en oversikt over hvilke emner du har planlagt å gjennomføre. Gjør deg kjent med program- og emneplaner og hvilke arbeids- og vurderingsformer som kreves før du godkjenner din utdanningsplan. Påse at du er meldt til undervisning og vurdering. Dette fremkommer av utdanningsplanen etter godkjenning.

Semesteravgiften er en obligatorisk kontingent til Studentsamskipnaden SiO. Betalingsinformasjon finner du i Studentweb. Semesteravgift er på kroner 840, inkludert kroner 200 i kopinoravgift. 40 kroner av semesteravgiften går til Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Avgiften til SAIH er frivillig.

Studieveiledning
Har du spørmål og ønsker veiledning knyttet til dine studier?
Bestill veiledning.
På grunn av korona må veiledning avtales med rådgiver.
I forbindelse med studiestart treffer du Studieseksjonen i Servicetorget 17.8-24.8 kl. 1200-1400.

Studentkort
Studentkortet får du utlevert etter at du har tatt bilde i fotoboksen ved siden av Servicetorget. Husk å ta med gyldig legitimasjon!
Student ID-appen lastes ned fra iTunes eller Google Play. Når du har godkjent utdanningsplanen og betalt semesteravgift vil du kunne fremvise denne som dokumentasjon på din studentstatus. Les mer her.

Studieseksjonen har noen frister du må merke deg
Frist fredag 27.august Semesterregistrering

Frist onsdag 1.september
Fristen gjelder for hele studieåret (høst- og vårsemester)

Studierett
Som student ved NIH må du forhold deg til progresjonskrav for å opprettholde din studierett. En oversikt av hva vi krever at du produserer av studiepoeng finner du i studiehåndboken.
Hvis du har emner som ikke er fullført/bestått, lag deg en plan for når du kan fullføre. Studieseksjonen hjelper deg gjerne med en oversikt over hva du mangler, og når neste mulighet er.

Delstudier i utlandet
I BA-programmene er det satt av ett semester til utveksling. NIH har mange partnerinstitusjoner. Du finner informasjon på våre nettsider. Internasjonalt kontor vil etterhvert informere i alle programmer.

Læringsmiljø
Læringsmiljøet omfatter alle de store og små praktiske forhold som bør være gode for at du kan konsentrere deg om det faglige innholdet i studiene. Læringsmiljøet omfatter også det organisatoriske og psykososiale miljøet. For at vi skal klare å opprettholde et godt læringsmiljø er vi avhengige av din tilbakemelding. Vi har derfor opprettet en Si fra- side.

Studentsamskipnaden SiO
Semesteravgiften gir deg medlemskap i SIO. SiO har mange gode studenttilbud og vi ber deg spesielt legge merke til helsetilbudet.
For å gi studentene en trygg studiestart har SiO laget en God-Start-video. Den gir gode tips og råd til hvordan man får en best mulig start på studiene.

Garderobeskap
Lister med tildelte skap blir hengt opp i gangen inn til studentgarderobene. Studier med aktiviteter blir prioritert. De prioriterte er 1. studieår (5 programmer) og 2- og 3BAFKI. Når disse har tatt sine skap er det fortsatt skap igjen, og da er det førstemann til mølla. Ved spørsmål kontakt servicetorget.

Forsikring
Som student har du ikke egen forsikring gjennom NIH, men du er forsikret etter folketrygdloven. Les mer om forsikring.

Spørreundersøkelse nye studenter 2021
Hver høst gjennomfører vi en spørreundersøkelse som sendes alle nye studenter via e-post i starten av september. Vi spør bl.a. om hvorfor du valgte NIH, hvordan opplevde du fadderuka og hvordan gikk oppstarten med undervisningen. Av dere som deltar trekkes 3 vinnere som får et gavekort på NOK 1000,-.