Introduksjonstimer 2. årsstudenter, FAF, PPU, MA

Forkortelsene til programmene:

  • 2BAFKI = 2. år Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag
  • 2BAFL = 2. år Bachelor i friluftsliv
  • 2BATI = 2. år Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi
  • 2BATHP = 2. år Bachelor i trening, helse og prestasjon
  • 2BASPM = 2. år Bachelor i Sport Management
  • 2BAIS = Årsstudium idrett og samfunn
  • PPU = 1. årig praktisk-pedagogisk utdanning
  • FAF = Fysisk aktivitet og funksjonshemming

Mandag 17.august introduksjonstimer med fysisk oppmøte:

2.år bachelor

Tidspunkt

Rom

2BATI

08.15-09.00

Aud Innsikt

2BASPM

08.15-10.00

Aud Utsikt

2BAFKI

10.15-12.00

Aud Utsikt

2BATHP

14.30-16.15

Aud Innsikt

2BAFL

14.30-17.15

FU1.1 og GU1.1

Påbygningsstudier

 

 

PPU

12.30-14.30

Aud Innsikt

FAF

12.30-13.15

C 1.3

Master

 

 

Idrettsmedisin

08.15-10.00

Aud Bredde

Kultur og samfunn

1015-12.00

Aud Topp

Coaching og psykologi

12.30-14.15

Aud Bredde

 

Torsdag 20. august introduksjonstimer med fysisk oppmøte

Master

Tidspunkt

Rom

Fysisk prestasjonsevne

08.15-10.00

Aud Bredde

 

Mandag 24. august introduksjonstimer med fysisk oppmøte

Master

Tidspunkt

Rom

Kroppsøving og pedagogikk

09.15-10.00

C 1.3

Videre timeplan for høsten 2020