Introduksjonstimer

Alle studieprogram har satt opp introduksjonstimer for sine studenter. Oversikten ser du under.

Oversikt over introduksjonstimer for studenter med opptak lokalt, gjennom Søknadsweb:

  • 2BAFKI - 2. år bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag
  • 2BAFL - 2. år bachelor i friluftliv
  • 2BASPM - 2. år bachelor Sport Management
  • 2BATHP - 2. år bachelor i trening, helse og pretasjon
  • 2BATI - 2. år bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi
  • FAF - Fysisk aktivitet og funksjonshemming
  • PPU - Praktisk- pedagogisk utdanning

Introduksjonstimer med fysisk oppmøte:

Studium Dag
Tidspunkt Rom
2BATI 17. august 08:15-09:00 Aud Innsikt
2BASPM 17. august 08:15-10:00 Aud Utsikt
2BAFKI 17. august 10:15-12:00 Aud Utsikt
2BATHP 17. august 14:30-16:15 Aud Innsikt
2BAFL 17. august 14:30-17:15 FU1.1 og GU1.1
FAF 17. august 12:30-13:15 C1.3
PPU 17. august 12:30-14:30 Aud Innsikt
Master, studieretning      
Idrettsmedisin 17. august 08:15-10:00 Aud Bredde
Kultur og samfunn 17. august 10:15-12:00 Aud Topp
Coaching og psykologi 17. august 12:30-14:15 Aud Bredde
Fysisk prestasjonsevne 20. august 08:15-10:00 Aud Bredde
Kroppsøving og pedagogikk 24. august 09:15-10:00 C1.3