Immatrikulering og studiestart

Immatrikulering og offisiell studiestart for heltidsstudenter er tirsdag 11. august.

NIH studenter stiller seg opp til Studiestart

Grunnet smittevernhensyn kan dessverre ikke alle studenter møte fysisk til immatrikulering og fadderuke ved NIH. Det fysiske oppmøtet er forbeholdt 1. årsstudenter i bachelorprogrammene og årsstudium idrett og samfunn. 

Immatrikulering 

Markering av det nye studieåret, immatrikuleringen, finner sted tirsdag 11. august 2020.

Oppmøte kl 12.45

PROGRAMMET starter 13:00

 • Velkomsthilsen ved rektor Lars Tore Ronglan
 • Årets gjestetaler: Forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim
 • Musikalsk innslag Christina Gjestvang og pianist Fred-Håkon Klausen
 • Tale til studentene: Rektor Lars Tore Ronglan
 • Studentstyrets tale: Studentstyrets leder Tuva Witzø Johannessen
 • Avslutning: Lars Tore Ronglan

 

Informasjon om studiestart for 1. årsstudenter og årsstudium idrett og samfunn:

- Studenter som skal starte det første året i programmene listet under skal møte utenfor hovedinngangen ved NIH kl.12.45. Se etter en plakat med navnet på ditt studieprogram:

 • Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag (FKI)
 • Bachelor i friluftsliv (FL)
 • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (TI)
 • Bachelor i trening, helse og prestasjon (THP)
 • Bachelor i Sport Management (SPM)
 • Årsstudium idrett og samfunn (IS)

 

Informasjon om studiestart for nye studenter ved andre studieprogram:

- Nye studenter som starter sine studier innen programmene listet under skal ikke ha fysisk tilstedeværelse ved studiestart og skal ikke følge fadderuka, men vi håper dere vil følge immatrikuleringen kl.13.00 tirsdag 11.august via denne lenken (lenke kommer 11. august)

 • 2. år bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag (2BAFKI)
 • 2. år bachelor i friluftsliv (2BAFL)
 • 2. år bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (2BATI)
 • 2. år bachelor i trening, helse og prestasjon (2BATHP)
 • 2. år bachelor i Sport Management (2BASPM)
 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)
 • Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU)
 • Masterprogram (MA alle retninger)

Introduksjonstimer

Det settes opp introduksjonstimer til alle studenter, fordelt på studieprogram. Klikk på lenken under som gjelder deg:

Kontakt

Studieavdelingen
E-post: ses@nih.no