Immatrikulering og studiestart

Immatrikulering og offisiell studiestart for heltidsstudenter ved Norges idrettshøgskole er 13. august. Oppstart for deltidsstudenter og internasjonale studenter har egne datoer.

NIH studenter stiller seg opp til Studiestart

Studiestart og fadderuke for heltidsstudenter starter 13. august, uke 33. 

Immatrikulering 

Den høytidelige markeringen av det nye studieåret, immatrikuleringen, finner sted 13. august.

Program 

09.00: Oppmøte for nye studenter 1. år bachelor og årsstudium i Idrett og samfunn. 
Bli kjent med klassen og programansvarlig

10.00: Oppmøte for nye studenter ved 2. året, PPU, FAF og master

10.30: Immatrikulering ved rektor.
Offisiell velkomst for nye studenter ved rektor og gjestetalere

11.30 – 12:30: Åpning av FADDERUKA og lunsj i kantina

Praktisk informasjon

Immatrikuleringen er en høytidelig seremoni med taler og musikkinnslag. Det er derfor ønskelig at alle studenter stiller i pent tøy. Ta derfor med skift til andre aktiviteter utover dagen. 

Som ny student vil studiestartsuka i hovedsak være forbeholdt fadderuka i kombinasjon med faglig innhold. Det er viktig at du bruker denne uken til å registrere deg som ny student ved NIH.  Denne dagen er det også mulig å ta foto til studentkortet, dersom dette ikke er gjort tidligere. Program for studiestart og fadderuke legges ut fortløpende

Oppstart for undervisning er 19. august, uke 34.

Nærmere informasjon om dato og timeplan legges ut fortløpende.

Studiestart for deltidsstudenter og Personlig Trener

Mer informasjon kommer

Internasjonale studenter

Informasjonsmøte for internasjonale studenter er satt til 12. august.

Kontakt

Studieavdelingen
E-post: ses@nih.no