Studiestart med immatrikulering

Studiestart med immatrikulering for nye heltidsstudenter er tirsdag 17. august.

NIH studenter stiller seg opp til Studiestart

Alle nye studenter ved årsstudiet idrett og samfunn, 5-årig lærerutdanning, bachelorprogrammene, påbygningsstudiene fysisk aktivtet og funksjonshemming og praktisk-pedagogisk utdanning samt masterprogrammene er velkommen.

Immatrikuleringen er den ofisielle åpningen av det nye studieåret.

Oppmøte er kl 12.30 utenfor hovedinngangen ved NIH. Se etter en plakat med navnet på ditt studieprogram:

  • Lærerutdanning i praktisk og estetiske fag for trinn 1- 13, kroppsøving og idrettsfag (LUPE)
  • Bachelor i friluftsliv (FL)
  • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (TI)
  • Bachelor i trening, helse og prestasjon (THP)
  • Bachelor i Sport Management (SPM)
  • Årsstudium idrett og samfunn (IS)
  • Fysisk aktivtet og funksjonshemming (FAF)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Master i idrettsvitensakp (MA)
  • Master i idrettsfysioterapi (MA fysio)

Rett etter immatrikuleringen starter fadderuka. Se informasjon om fadderuka 2021.

Studenter som har gjennomført studier ved NIH tidligere møter til introduksjonstimer og undervisning i uke 34. Se timeplan.

 

Kontakt

Studieavdelingen
E-post: ses@nih.no