Studiestart med immatrikulering

Tirsdag 16. august 2022

NIH studenter stiller seg opp til Studiestart

Immatrikuleringen er den offisielle åpningen av studieåret (frivillig å delta).

Oppmøte er kl 12.30 utenfor hovedinngangen ved NIH. Se etter en plakat med navnet på ditt studieprogram:

  • Lærerutdanning i praktisk og estetiske fag for trinn 1- 13, kroppsøving og idrettsfag (LUPE)
  • Bachelor i friluftsliv (FL)
  • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (TI)
  • Bachelor i trening, helse og prestasjon (THP)
  • Bachelor i Sport Management (SPM)
  • Årsstudium idrett og samfunn (IS)
  • Fysisk aktivtet og funksjonshemming (FAF)
  • Praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
  • Master

Rett etter immatrikuleringen starter fadderuka. 

 

Kontakt

Studieavdelingen
E-post: ses@nih.no