Immatrikulering og studiestart

Immatrikulering og offisiell studiestart for heltidsstudenter er tirsdag 11. august 2020.

NIH studenter stiller seg opp til Studiestart
 • Grunnet smittevernhensyn kan dessverre ikke alle studenter møte fysisk til immatrikulering og fadderuke ved NIH.
 • Det fysiske oppmøtet til immatrikulering og fadderuka er forbeholdt 1.årsstudenter i bachelorprogrammene og årsstudium idrett og samfunn.
 • Nye 2. årsstudenter, studenter på Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF), Praktisk- pedagogisk utdanning (PPU) og masterstudenter kan følge immatrikuleringen digitalt, og skal møte fysisk på introduksjonstimer. Det er dessverre ikke mulig å delta i fadderuka for disse studentene.
 • Se informasjon under for oppmøtetidspunkt ved immatrikulering og introduksjonstimer for ditt studieprogram.

IMMATRIKULERING TIRSDAG 11. AUGUST 2020

- høytidelig markering av starten på det nye studieåret ved NIH

Fysisk oppmøte på NIH kl 12.45.

- studenter som skal starte det første året i programmene listet under skal møte utenfor hovedinngangen ved NIH kl.12.45. Se etter en plakat med ditt programnavn:

 • Bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag (FKI)
 • Bachelor i friluftsliv (FL)
 • Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (TI)
 • Bachelor i trening, helse og prestasjon (THP)
 • Bachelor i Sport Management (SPM)
 • Årsstudium idrett og samfunn (IS)

Digitalt oppmøte kl 13.00.

- nye studenter som starter sine studier innen programmene listet under kan ikke ha fysisk tilstedeværelse på immatrikuleringen, men vi håper dere vil følge den digitalt:

 • 2. år bachelor faglærer i kroppsøving og idrettsfag (2BAFKI)
 • 2. år bachelor i friluftsliv (2BAFL)
 • 2. år bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi (2BATI)
 • 2. år bachelor i trening, helse og prestasjon (2BATHP)
 • 2. år bachelor i Sport Management (2BASPM)
 • Fysisk aktivitet og funksjonshemming (FAF)
 • 1. årig praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)
 • Masterprogram (MA alle retninger)

FØLG IMMATRIKULERINGEN LIVE HER - link kommer

INTRODUKSJONSTIMER UKE 33 OG 34

NB! Personlig utstyr til studiestart, gjelder for to progrogram:

 - utstyrsliste for bachelor faglører i kroppsøving og idrettsfag og bachelor i friluftsliv 

 

Kontakt

Studieavdelingen
E-post: ses@nih.no