Fadderukeprogram 2022 for masterutdanning, PPU og FAF

English version below

Tirsdag 16. august

Dagaktivitet:
12.30: Oppmøte ved hovedinngangen til Norges Idrettshøgskole. 
13.00: Immatrikulering
Ca. 13.30: Oppstart Fadderuka. Møte med faddere
14.00: Rebusløp

Kveldsaktivitet:
21.00: Fest på Uhørt

Onsdag 17. august

Dagaktivitet:
11.00: Volleyballturnering

Kveldsaktivitet:
21.00: Fest på Høydehuset og rulling
Tema: Sportsidiot

Torsdag 18. august

Dagaktivitet:
10:15 - 13:15: Informasjonsmøte fra SIO (Studentskipnaden i Oslo) og Studieseksjonen.
13.45: Felles oppstart av Amazing Race. Oppmøte utenfor hovedinngangen til Norges Idrettshøgskole. 

Kveldsaktivitet:
22.00: Fest på VU. 

Fredag 19. august

Dagaktivitet
10:15-12:30 Informasjonsmøte om programfagene
13:30 - 16:00 Olympiske leker i etterkant av programfag-info.
16:00 - 17:00 1200-meter skål!

Kveldsaktivitet
Fest i kantina
Tema: White lies

Lørdag 20. august

Dagaktivitet:
13:00 Vannaktiviteter på Sognsvann. 

Kveldsaktivitet:
21:00 - 01:00: Fest i teltet på NIH.

Søndag 21. august

14.00: Premieutdeling og quiz. 

 

English version

Tuesday, August 16

Day activity:
Around 13.30: Meet your studybuddies
14.00: Get to know each other activities

Evening activity:
21.00: Party at “Uhørt”.

Wednesday, August 17

Day activity:
11.00: Volleyballtournament

21.00-01:00: Party at «Høydehuset» and bus-party.
Theme: Sports idiot

Thursday, August 18

Day activity:
13.45: Amazing race

Evening activity:
22.00: Party at «VU». 

Friday, August 19

Day activity
13.30 - 16.00 Olympian games
16.00 - 17.00 1200-meter cheer!

Evening activity
Party in the cafeteria.
Theme: White lies

Saturday, August 20

Day activity:
13:00 Water activities at Sognsvann. 

Evening activity:
21:00 - 01:00 Party in the tent at NIH.

Sunday, August 21

14.00: Quiz and prizes