Fadderuka

Fadderuka på NIH går av stabelen 14-18. august. Eksisterende studenter stiller som faddere, og vil hjelpe deg gjennom den første tiden som student. Vårt mål er at du skal få en god studiestart!

Mer informasjon kommer fra faddersjefene