Aktiv Campus Oslo

Aktiv Campus Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom fem ulike studentidrettslag i Oslo, med det mål å bidra til mer aktivitet, både på og utenfor campus, for alle Oslo-studenter.

Aktiv Campus har som mål å redusere ensomhet, bidra til økt livsmestring og mer glede i hverdagen. Foto: NIH

Sammen med Norges studentidrettsforbund og Rådet for psykisk helse ønsker Aktiv Campus å ta et aktivt grep for å redusere ensomhet, bidra til økt livsmestring og mer glede i hverdagen. I Oslo samarbeider Aktiv campus hovedsaklig med studentidrettslagene BI Athletics, Norges Idrettshøgskoles Idrettslag, Oslostudentenes Idrettsklubb, OsloMet IL og Studentunionen Høyskolen Kristiania Idrettslag.

I uke 35 vil Innsatsuka 2021 bli arrangert. Den har som formål å fungere som “en tredje fadderuke” preget av glede, samhold og vennskap gjennom fysisk aktivitet i regi av den frivillige studentidretten. Fokus er å samle studentidretten i hovedstaden, og tilrettelegge for bekjentskap blant studenter på tvers av høgskoler og studieretninger ved å tilby et stort utvalg av aktiviteter for deg som Oslo-student.

I løpet av uka vil det bli arrangert ulike aktiviteter på ulike steder i Oslo, se program