Timeplan

Timeplanen for studieåret 2018/19 vil være tilgjengelig i juli, 2018.

Lenke timeplan for studieåret 2018/19 vil ligge på denne siden i begynnelsen av juli. Du kan velge ulike parameter når du søker i timeplanen:

  • Studieprogram (eks.: bachelor friluftsliv)
  • Emne (eks.: TCI250)
  • Foreleser (eks.: Truls Raastad)

Du kan også velge i hvilke tidsrom du ønsker å gjøre ditt søk innenfor.

Emnekoder og emneansvarlig finner dere i Studiehåndboka.