Immatrikulering og studiestart

Immatrikulering og offisiell studiestart for heltidsstudenter ved Norges idrettshøgskole er 14. august. Oppstart for deltidsstudenter og internasjonale studenter har egne datoer.

Studiestart og fadderuke for heltidsstudenter starter 14. august, uke 33. 

Immatrikulering - uke 33.
Den høytidelige markeringen av det nye studieåret, immatrikuleringen, finner sted 14. august. Immatrikuleringen er obligatorisk for alle nye studenter ved NIH, unntatt deltidsstudenter. 

Som ny student vil studiestartsuka i hovedsak være forbeholdt fadderuka i kombinasjon med faglig innhold. Det er viktig at du bruker denne uken til å registrere deg som ny student ved NIH.  Denne dagen er det også mulig å ta foto til studentkortet, dersom dette ikke er gjort tidligere. Program for studiestart og fadderuke legges ut fortløpende

Oppstart for undervisning er 20. august, uke 34.
Nærmere informasjon om dato og timeplan legges ut fortløpende.

Studiestart for deltidsstudenter 
Kroppsøving del 1: 7. august
Kroppsøving del 2: 22. august
Friluftsliv del 1: 10. august
Friluftsliv del 2: 30. august


Internasjonale studenter
Informasjonsmøte for internasjonale studenter er satt til 13. august.