Oppgaver og medlemmer

Styrets viktigste oppgave er å representerer studentene internt og eksternt gjennom ulike utvalg, forum, prosjekter og faste møter med NIHs ledelse.

  • Representerer studentene i en rekke utvalg blant annet jevnlig møter med skoleledelsen, stemmerett i hovedstyret på NIH, studieutvalget, likestillingsutvalget og læringsmiljø-utvalget.
  • Bevilger penger til arrangementer i klasser og foreninger.
  • Samkjører de ulike foreningene på skolen.
  • Jobber for at relevant informasjon om studielivet og karrieremuligheter når ut til studentene.
  • Leder tillitsvalgtordningen gjennom forum og tillitsvalgtmøter.

Studentdemokratiet på NIH følger samme organisering som øvrige deler av skolen som sikrer studentinnflytelse på hvert nivå. For hvert nivå kan man finne hjelp og støtte fra nivået over. Studentstyret skal være deres tillitsvalgte sitt bindeledd til instanser høyere i systemet.

Studentdemokrati_oversikt.jpg

Medlemmer 2022 - 2023

Studentstyret består av fem medlemmer og sitter for et år av gangen. Hvert år i september arrangeres det studentstyrevalg. For å utføre den jobben på en god måte, er styret avhengig av engasjerte tillitsvalgte i klassene.

Leder

Tom-Daniel Laugerud
tomdaniell@student.nih.no

 

Nestleder

Joakim Marthinsen
jsmarthins@student.nih.no

Styremedlem

Heidi Linn
heidili@student.nih.no

Styremedlem

Stig Nygård
stigin@student.nih.no

Styremedlem

Lilliane Seierstad Dale
lillianesd@student.nih.no