Oppgaver og medlemmer

Styrets viktigste oppgave er å representere studentene internt og eksternt gjennom ulike utvalg, forum, prosjekter og faste møter med NIHs ledelse.

Studentdemokratiet på NIH følger samme organisering som øvrige deler av skolen som sikrer studentinnflytelse på hvert nivå. For hvert nivå kan man finne hjelp og støtte fra nivået over. Studentstyret skal være deres tillitsvalgte sitt bindeledd til instanser høyere i systemet.

Studentstyrets oppgaver

  • Representerer studentene i en rekke utvalg blant annet jevnlig møter med ulike deler av skoleledelsen og ansatte, stemmerett i hovedstyret på NIH, studieutvalget, likestillingsutvalget og læringsmiljø-utvalget.
  • Bevilger penger til arrangementer i klasser og foreninger.
  • Samkjører de ulike foreningene på skolen.
  • Jobber for at relevant informasjon om studielivet og karrieremuligheter når ut til studentene.
  • Leder tillitsvalgtordningen gjennom forum og tillitsvalgtmøter.

Medlemmer 2023 - 2024

Studentstyret består av fem medlemmer og sitter for et år av gangen. Hvert år i september arrangeres det studentstyrevalg. For å utføre den jobben på en god måte, er styret avhengig av engasjerte tillitsvalgte i klassene.

Leder

Tom-Daniel Laugerud
tomdaniell@student.nih.no

 

Nestleder

Heidi Linn
heidili@student.nih.no

Styremedlem

Hedda Skage Engmark
heddase@student.nih.no

Styremedlem

Lilliane Seierstad Dale
lillianesd@student.nih.no

Styremedlem

Ole Dalene Holst
oledh@student.nih.no

Styremedlem

Emma Andresen
emmaa@student.nih.no

Leder av ILF Instituttråd for studenter får automatisk plass i Studentstyret som styremedlem