Studentstyret

Studentstyret er bindeleddet mellom NIH- administrasjonen og studentene. Styrets viktigste oppgave er å representerer studentene internt og eksternt gjennom ulike utvalg, forum, prosjekter og faste møter med NIHs ledelse.

Studentstyret har en viktig rolle som talerør for alle studentene. / Foto: Dapaabi Konlan

Studentstyret består av en leder og fire medlemmer som representerer studentene i møter og ulike utvalg ved NIH og eksternt. For å utføre den jobben på en god måte, er styret avhengig av engasjerte tillitsvalgte i klassene. Studentstyret vil også sørge for engasjement hos studentene på skolen ved å arrangere blant annet debatt og motivasjonsforedrag.

Studentstyrets oppgaver

  • Representer studentene internt og eksternt.
  • Representerer studentenes saker i en rekke verv, blant annet i hovedstyret på NIH, velferdstinget, studieutvalget, likestillingsutvalget, læringsmiljø-utvalget, kantineutvalget og tilsettingsutvalget.
  • Bevilger penger, og samkjører de ulike foreningene på skolen.
  • Jobber for at relevant informasjon skal nå ut til studentene.
  • Leder tillitsvalgtordningen gjennom forum og tillitsvalgtmøter.

Studentstyret sitter for et år av gangen. Hvert år i september arrangeres det studentstyrevalg.

Medlemmer 2021 - 2022

Tora Husum Kristensen

Leder

Aurora Lie Bredesen

Nestleder

Kristin With Bergseth

Styremedlem

Gina Gedick

Styremedlem

Andrea Kallum

Styremedlem