Studentstyret

Studentstyret er bindeleddet mellom NIH-administrasjonen og studentene. Styrets viktigste oppgave er å representere studentene internt og eksternt gjennom ulike utvalg, forum, prosjekter og faste møter med NIHs ledelse.