Om oss

Sosiale NIH er foreningen for festlige sammenkomster både på og utenfor skolens område. Målet vårt er å skape magiske øyeblikk for alle studenter ved NIH.

Sosiale NIH har kontordag på onsdager og vil da behandle innmeldinger, bookingforespørsler etc. minst en gang i uken (men ofte før det). Dette er fordi vi i styret er frivillig og fulltidsstudenter og har derfor til tider noe begrenset tid.

Vi ber derfor om at dere har tålmodighet.

Om foreningen

Det kan både være spennende og gøy, men også litt skummelt, å flytte til en ny by, starte på ny skole og bli kjent med helt nye mennesker. Gjennom ulike sosiale sammenkomster på tvers av klasser og trinn, ønsker vi i Sosiale NIH å bidra til at studentene knytter tettere bånd, får nye venner og har det gøy på alle foreningens arrangement.

Sosiale NIH har flere arrangementer i løpet av skoleåret både på skolens studentpub “Høydehuset” og i forskjellige eksterne lokaler. Blant disse finner vi månedlig quiz på Høydehuset, sport på storskjerm, Halloweenfest, juleverksted og andre større arrangementer.

Styret

  • Stå for foreningens daglige ledelse
  • Representere foreningen utad
  • Påse at foreningens retningslinjer for aktiviteten i foreningen blir fulgt
  • Sette i verk årsmøtets regelverk og vedtak
  • Planlegge og ivareta foreningens totale drift
  • Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøte, og sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring. Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere foreningens konti.

Sosiale NIH sitt styret består i dag av fire medlemmer, alle med en unik bakgrunn som bringer med seg ulik kompetanse inn i foreningen. Styret ønsker å utvikle tilbudet til foreningen mer og øke medlemsmassen. Sosiale skal ha mer fokus på lavterskel sammenkomster og skape en arena hvor man kan stifte nye bekjentskap, ikke bare ha store fester. Ved å ha et bredere tilbud, tiltrekker man seg ulike studenter og dermed øker medlemsmassen.


Styret har også en plan om å få på plass en fast frivilliggruppe for foreningen og er allerede i godt i gang med dette. Tanken er at man jobber frivillig på Sosiale NIH sine arrangementer mot at man får en fast rabatt på våre varer og får gratis inngang til de store arrangementene man selv ikke jobber. Dette vil være med på å skape en bærekraftig drift som vil sørge for at foreningen står stødig over tid.


- Vi har fått på plass en god gruppe og jeg føler virkelig at vi sammen kan videreutvikle Sosiale enda mer ved å bygge videre på det arbeidet våre forgjengere har gjort. Alle vi fire bringer med oss ulik kompetanse og styrker som vil kunne bidra til en enda bedre forening. I sommer har jobbet mye «behind the scenes» for å få på plass en del innen administrasjon, nye leverandøravtaler og nye rutiner, sier leder Markus.

Kontakt

Styreleder

Markus Holm Buvarp
markushb@student.nih.no

Nestleder / Økonomiansvarlig

Tom-Daniel Laugerud
tomdaniell@student.nih.no

Medlemsansvarlig

Njord Are Lande Ulleberg
naulleberg@student.nih.no

Kommunikasjonsansvarlig

Karianne Nordgarden Årstad
kariannena@student.nih.no