Utstyrslager

Som en flittig bruker av alt det gode naturen har å by på er det viktig at vi også gjør vårt for å bevare den så best vi kan. Ett av våre bidrag er å tilby alle våre medlemmer gratis leie av en mengde friluftsutstyr slik at ikke alle trenger å eie eget. Vi håper også at dette tilbudet skal senke terskelen for å komme seg ut slik at flere blir med på våre turer, men også at våre medlemmer kommer seg ut på egenhånd.

Retningslinjer for leie av utsyr

Utstyrslager

  1. Du må være medlem for å få låne utstyr. 
  2. Det er mulig å låne utsyr for én uke av gangen og det er mulig å reservere utstyr 2 uker frem i tid. Hvis du ønsker en lengre låneperiode er det bare å ta kontakt, og så gjør vi en vurdering på om det er mulig å gjøre et unntak.

  3. Ødeleggelser på utstyr eller tap av utstyr som eventuelt skulle skje i låneperioden erstattes av leietaker.

  4. Soveposer brukes kun i kombinasjon med lakenpose, som vi også låner ut gratis. Lakenposen vaskes før du leverer den og eventuelt posen tilbake. Hvis du har egen lakenpose, bruk gjerne denne.

Hente og levere utsyr

Alt utstyr lagres, hentes og leveres på GiGass-kontoret nede ved auditorium Innsikt. Det vil være mulig å hente og levere utstyr hver onsdag på åpent kontor i lunsjtider og vi ønsker at mest mulig av utleieaktiviteten skjer på dette tidspunktet. Hvis du ikke har mulighet til å komme da, avtaler vi et annet tidspunkt når vi har mottatt henvendelsen din.

Kontakt

GiGass

E-post: Gigass@nih.no