Om oss

En gjeng i badetøy under morgenbad i tåke på sognsvannsbrygga. Sett fra land gjennom busk i varmt lys.
Morgenbad i tåke på sognsvannsbrygga
Medlemmer i GiGass rydder en strand på Vadsø for søppel. De poserer bak dagens søppelfangst.
Beach Cleanup med GiGass på Vadsø i 2018
Styremedlem med logogenser skuer utover klar solnedgang og hav i Hoddevika på Stadt.
Styremedlem fra GiGass i Hoddevika

GiGass er en studentforening av og for studenter ved NIH. Vi samler aktive og sosiale mennesker til å bedrive kjente og ukjente aktiviteter ute i det fri. Vi er rett og slett foreningen for deg som vil ha det gøy, gjerne lenge om gangen!

Vi kjører på ski, snowboard, longboard, surfer, klatrer, jakter nye fjell, båler, bader, arrangerer kule events og turer!​

Som medlemmer får dere tidligere slipp på de større turene vi har, som surfetur og Hemsedal, tilgang til vårt populære utstyrslager og fri deltakelse på våre ukentlige arrangementer.

Spre ordet og få flere til å melde seg inn hos oss :)

GiGass family for life!

Styrets oppgaver

 • Stå for foreningens daglige ledelse

 • Representere foreningen utad

 • Påse at foreningens retningslinjer for aktiviteten i foreningen blir fulgt

 • Sette i verk årsmøtets regelverk og vedtak

 • Planlegge og ivareta foreningens totale drift

 • Påse at foreningens midler brukes og forvaltes på en forsvarlig måte, i samsvar med de vedtakene som er fattet på årsmøte, og sørge for at foreningen har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen og en forsvarlig økonomistyring. Oppnevne to personer som i fellesskap skal disponere foreningens konti.

 • Etter behov oppnevne komiteer, utvalg eller personer for spesielle oppgaver og utarbeide mandat/instruks for deres funksjon

Statutter

 • Drikke tran før hvert møte

 • Dåp 1. des, isbading

 • GiGass er for alle som tror alt er mulig. Vi vil strekke oss mot himmelen og grave dypt mot jordens indre for å søke den ultimate GiGass-modus

 • En gjeng som er åpen for alle NIH-studenter som er interessert i aktivt friluftsliv

 • Uten værforbehold

 • Leken i sentrum

 • Det er ikke galt å være gal

 • For den som dyrker kropp og sjel

Kontakt

Styreleder

Teodor Evjan
E-post: Mtevjan@nih.no
Telefon: +47 94 19 50 19

Nestleder / Økonomiansvarlig

Elias Fridal Teilgård
E-post: Eliasteil@mail.com
Telefon: +47 48 34 31 98

Styremedlem 1

Madeleine Mella
E-post: Madeleinemella@gmail.com
Telefon: +47 46 84 19 81

Styremedlem 2

Solveig Skattebo
E-post: solveig.skattebo@hotmail.com
Telefon: +47  41 06 41 50

Styremedlem 3

Hanna Killingmoe Såstad
E-post:
Telefon:

Styremedlem 4

Iben Armann Jeppesen
E-post: Ibenjeppesen.uh@gmail.com
Telefon: +47 92 85 52 33