Om KI som ChatGPT m.fl.

På denne siden vil vi dele ressurser og annet om kunstig intelligens (KI) tekstgeneratorer, dvs. ChatGPT m.fl., til bruk i læringsprosesser.

Først en kort avklaring

Vi vil understreke at vurderingen av om, hvilken, hvordan og hvorfor du som student benytter deg av KI tekstgeneratorer i studiearbeidet, må du gjøre selv. Sørg for at du forholder deg til ev. retningslinjer gitt i det aktuelle emnet og for den aktuelle oppgaven/eksamenen.

Husk også at du selv er 100 % ansvarlig for innholdet i besvarelsene dine, uansett kilde du benytter. Det er videre viktig at du er klar over at bruk av KI tekstgeneratorer forutsetter at du kan stoffet godt og er i stand til å skille mellom korrekt og feil informasjon. Som beskrevet i dokumentasjon fra selskapet OpenAI:

«While tools like ChatGPT can often generate answers that sound reasonable, they can not be relied upon to be accurate consistently or across every domain. Sometimes the model will offer an argument that doesn't make sense or is wrong. Other times it may fabricate source names, direct quotations, citations, and other details. Additionally, across some topics the model may distort the truth – for example, by asserting there is one answer when there isn't or by misrepresenting the relative strength of two opposing arguments. For these reasons, it's crucial that students know how to evaluate the trustworthiness of information using external, reliable sources.»

NIH-politikk for god bruk 

NIH har utarbeidet en institusjonspolitikk for god bruk av disse verktøyene, som pr mars 2023 lyder:

NIH anerkjenner at KI tekstgeneratorer (ChatGPT m.fl.) har kommet for å bli, er i utvikling og kan fungere som hjelpemiddel i læringsprosesser.

All bruk av slike verktøy i innleveringer (eksamen, mappevurdering, arbeidskrav) skal være transparent og opplyst om. Det skal oppgis hvilket verktøy som er benyttet, i hvilke(n) del(er) av teksten og hvordan.

Det er opp til hver emneansvarlig å vurdere hvordan KI tekstgeneratorer kan benyttes i emnet, i undervisning, arbeidskrav og vurderingsformer. Dette må tydeliggjøres for studentene i emnet, og emnepolitikk kan gjerne utarbeides i dialog med studentene.

Spesifisering ifm. «politikken»

En slik «emnepolitikk» kan spenne fra alt fra «fri bruk» under forutsetning av at retningslinjer for akademisk skriving og etterrettelighet følges, til «forbud» pga. av at evnen til selvstendig tenking og kreativitet er viktig i emnet. Et forbud vil selvsagt ikke kunne håndheves og etterprøves, men vil være et signal til deg som student om hva som kreves for å oppnå læringsutbyttene i emnet.

Dette er sånn vi tenker nå (mars 2023), og så er utviklingen på området rask og sektoren har pr nå lite erfaring. Vi må derfor fortløpende vurdere hvordan teknologien best kan støtte undervisning, læring og vurdering.

Bruk i læringsprosesser

Gode måter å benytte ChatGPT m.fl. kan være:

 • Som en sparringspartner, f.eks. om problemstilling, innhold (stikkord) å inkludere i tekst, video eller podcast.
 • Generere koder m.m.
 • Sammenstille tekster, parafrasering
 • Få feedback på tekst
 • Komme forbi skrivesperre
 • Forklare enkle begreper
 • Oversette tekst
 • Korrigere grammatikk og skrivefeil

Også her anbefales at du først tenker selvstendig på hva DU ut fra din kunnskap om temaet og mål med oppgaven mener. Dette for å ikke bli så bundet av forslagene KI tekstgeneratoren gir deg at du «mister» egen kreativitet. Evne til selvstendig tenking er viktig, og kan bli hemmet med for aktiv bruk av disse kraftfulle verktøyene.

Begrensninger

 • Ikke 100 % sannferdig.
 • Vil kunne finne på svar eller hallisunere.
 • Vet overhodet ikke hva den snakker om, den bare foreslår ord ut fra sannsynlighet.
 • Kun trent på data frem til 2021 (pr mars 2023).

(Mulige) fordeler med bruk

 • Tidsbesparende
 • Kan, ved riktig bruk, gi øving i kritisk tenking
 • Godt verktøy ved behov for skriveassistanse, f.eks. ved dysleksi e.a.
 • Kan fungere som personlig assistent for å få forklart enkle begreper
 • Økt motivasjon

Ressurser

NB! Disse er ikke kvalitetssikret, og du må gjøre egne vurderinger. Og selv om flere av disse artiklene er negative til bruk av ChatGPT, betyr det ikke at vi fraråder bruk. Vi oppfordrer derimot til kritisk vurdering og akademisk etterrettelighet.  

The practical guide to using AI to do stuff (substack.com)
Ressurs for studenter av Ethan Mollick, professor på Wharton School of the University of Pennsylvania

Matrise for å vurdere om du trygt kan benytte ChatGPT for å besvare en oppgave (av Aleksandr Tiulkanov, delt på LinkedIN)

How to Use ChatGPT as an Example Machine | Cult of Pedagogy

Is it time to take ChatGPT offline? Artikkel som beskriver potensielle utfordringer (av Aleksandr Tiulkanov, delt på LinkedIN)

15 ting ChatGPT ikke klarer (artikkel og podcast fra UIA med bl.a. Morten Goodwin, 7. feb.)

Why is ChatGPT bad for Students? - Digital Mahbub

Andre artikler

GPT-4 "Slipp-info" fra OpenAI. Hevder bl.a. at der ChatGPT prestasjon på test-eksamener var blant de 10 % dårligste er GPT-4 blant de 10 % beste.

Mer fra OpenAI om GPT-4 "GPT-4 is OpenAI’s most advanced system, producing safer and more useful responses"