Vi søker mentor

Vi søker deg som ønsker å utgjøre en forskjell for våre studenter slik at de kan bli tryggere på seg selv og sin fagkunnskap, få muligheten til å etablere et nettverk innenfor arbeidslivet, og samtidig forberede seg til arbeidslivet gjennom å sette riktige mål og forventninger.

Mentor i årets program, Mari Offenberg, veileder masterstudent Ingvild Vesterhus.

Mentorprogrammet er et lavterskeltilbud til eksisterende studenter på påbygningsstudier og avsluttende bachelor- og masterprogram.

Les om verdien av programmet for studentene Vilde og Henrik, og mentorene Andrea og Hallgeir.

Mentorens rolle

Mentorenes viktigste oppgave er å rådgi, veilede og motivere studentene i deres usikkerhet rundt verdien av kompetansen og arbeidslivet generelt. Samtidig er det viktig at mentoren kan hjelpe studenten i å sette realistiske karrieremål.

Les om verdien av programmet for NIH-studentene Vilde og Henrik

Erfaring fra mentorene i programmet er månedlige møter, men de fleste finner sin måte å samarbeide på enten via epost, digitale møter eller møter på cafè/arbeidsplass/NIH. Dette avhenger av gjeldende smittesituasjon og smittetiltak.

  • Veilede og trygge studentene på deres kompetanse og verdien av denne for arbeidslivet
  • Veilede og rådgi studentene i hvordan de kan skaffe seg jobberfaring underveis i studiene og etter endt utdanning
  • Være en sparringspartner når studentene skal søke jobb og forberede seg til intervju 
  • Rådgi og veilede studentene i hvordan de kan selge sin kompetanse til arbeidsgivere (som ikke kjenner til NIH)
  • Dele erfaringer og kunnskap fra egen studietid og arbeidshverdag (hvordan bruker du kunnskapen fra NIH i din jobb, o.l)
  • Rådgi og veilede studentene i hvordan de kan skaffe seg nettverk innenfor arbeidslivet

Oppfølging

Mentorene blir fulgt opp av administrasjonen og det foretas evaluering to ganger i halvåret – en midtveis i programmet for å se på mulige forbedringspotensial og dele erfaringer, samt en avsluttende evaluering på vårparten.

I arbeidet som mentor foreligger det ulike maler for samarbeid med studenter. Dette gjelder forventningsavklaringer og verktøy for dialog i starten og underveis i samarbeidet. Det vil bli avholdt et innledende møte i regi av administrasjonen og prorektor, der både studenter og mentorer får informasjon om programmet og samtidig får mulighet til å møte hverandre og starte dialog.

For å være mentor er det en fordel at du er interessert i å bidra til andres vekst og utvikling. Du er empatisk og samarbeidsvillig, og ønsker å gi av deg selv. Som mentor bidrar du til økt trivsel og mestring for enkeltstudenter på NIH. Dersom du har erfaring som veileder er det en fordel, men ikke et krav.

Du vil ikke motta lønn som mentor, men du vil få innblikk i faglig utvikling på høgskolen og samhandling med øvrige mentorer i programmet. Dette kan bidra til å utvide ditt profesjonelle nettverk. Ved å være med i mentorprogrammet vil du samtidig inviteres inn til et uformelt møte med rektoratet og studiesjef der vi sammen diskuterer hvordan NIH kan jobbe med karriereutvikling og hvordan du kan bidra, om ønskelig. Dette kan for eksempel være gjennom å holde frokostseminar for eksisterende studenter der du forteller om din arbeidshverdag og hvordan du bruker NIH utdannelsen eller ved å være gjesteforeleser i de ulike studieprogrammene. Mulighetene er mange.

I mentorprogrammet etterstreber vi kandidater med ulik faglig bakgrunn fra NIH, slik at studenter og mentorer bedre kan forstå hverandre og de utfordringer man kan møte på arbeidsmarkedet.

For å synliggjøre bredden i jobbmulighetene ønsker vi tre -fire mentorer per faglig retning, totalt 15-20 mentorer. Eksempler på dette kan være mentorer med bakgrunn fra Sport Management som jobber i privat næringsliv med markedsføring/sponsing, administrativt i ulike særforbund eller saksbehandling og tilrettelegging av idrett i kommunen. Det samme gjelder for deg med bakgrunn fra trening, helse og prestasjon (tidligere idrettsbiologi og fysisk aktivitet og helse). Bredden i arbeidserfaring kan synliggjøres ved at du for eksempel jobber med rehabilitering, som fysisk trener ved et treningssenter, eller med prosjektadministrasjon i kommunen/departementet. Dersom du jobber med forskning, er dette også spennende å vise frem.

Dersom du har tatt en bachelor/master og samtidig har et påbygningsstudie fra NIH, for eksempel innen fysisk aktivitet og funksjonshemming, så ønsker vi også deg med på laget.

Prosess

Når alle mentorene er på plass (innen utgangen av mai) synliggjøres disse på en egen webside.

Studentene sender inn søknad om deltakelse i programmet og velger samtidig mentor ut ifra behov og ønsker. Hver mentor veileder kun èn student, men det åpnes opp for veiledning av flere dersom mentoren ønsker. 

Etter endt søknadsprosess, forhåpentligvis i løpet av juni/august får mentorene informasjon fra NIH om hvilken student de skal samarbeide med gjennom studieåret. Den vil inneholde navn på studenten, epost, studieprogram og beskrivelse av behov og ønsker for samarbeidet. Mentoren tar kontakt med studenten og oppretter dialog.

I begynnelsen av september arrangeres det fysisk/digitalt informasjonsmøte med studentene og mentorene.

Har du spørsmål til mentorprogrammet?

Dapaabi Konlan
Førstekonsulent
E-post: dapaabik@nih.no
Telefon: 23 26 20 91