Mentorer Trening, helse og prestasjon

Mari Offenberg

Utdannelse: Master i idrettsvitenskap, studieretning idrettsmedisin. Tar i tillegg enkeltemner ved NIH.

Arbeidsgiver: Moloklinikken, Fornebu

Stilling: Testfysiolog

Arbeidsbeskrivelse: Jeg foretar fysiologisk tester på hjerte- og lungesyke pasienter. Hovedgruppen av mine pasienter er hjertepasienter. I tillegg følger jeg opp enkelte pasienter med det mål å øke og forbedre deres fysisk aktivitet og trening. Jeg er også delaktig i et forskningsprosjekt på NTNU der jeg skal trene en gruppe mennesker med hjerteproblematikk. 

Veslemøy Bråten

Utdannelse: Min fagkompetanse er master i idrettsvitenskap med spesialisering i fysisk aktivitet og helse og idrettsfysiologi fra NIH, praktisk pedagogisk utdanning, samt utdannet kognitiv atferdsterapeut og PREP instruktør.

Arbeidsgiver: Modum bad

Stillingsbeskrivelse: Helsesportspedagog 

Arbeidsoppgaver: Mine kollegaer og jeg har det faglige ansvaret for fysisk aktivitet - som er en del av behandling av voksne med psykiske lidelser (depresjon, angst, spiseforstyrrelse, traumer og familiebehandling) i spesialisthelsetjenesten.

Vi leder grupper med fysisk aktivitet daglig (primært utendørs), og veileder pasienter individuelt innenfor temaene fysisk aktivitet, trening og kostveiledning.

Jeg har lang erfaring med arbeid med fysisk aktivitet i psykiatri og rusomsorgen, og har også jobbet i Antidoping Norge for å forebygge bruk av doping i folkehelsearbeidet og arbeidsrettet rehabilitering.