Mentorer Sport Management

Andrea Bell Pedersen

Utdanning: Bachelor i Sport Management

Styreverv: Skistyret, Norges Skiforbund

Arbeidsgiver: Sponsor Insight AS

Stilling: Prosjektleder

Arbeidsbeskrivelse: Jeg har ansvar for gjennomføring av prosjekter for sponsorer eller sponsorobjekter. Arbeidsoppgavene er gjerne knyttet til å evaluere et samarbeid/en avtale eller en sponsorstrategi. Jeg jobber også mye med generell rådgivning og markeds- og publikumsundersøkelser. I høst har jeg i tillegg begynt å jobbe med management for utøvere hvor jeg jobber mye kommersielt med oppfølging av avtaler, merkevarebygging og sponsorsalg.

Erik Eide

 Arbeidsgiver: Skiforeningen

Stilling: Generalsekretær

Arbeidsbeskrivelse: Jeg er generalsekretær i Skiforeningen, en av de største frivillige organisasjoner i Norge. Jeg har hovedfag fra NIH (1998). Har etter det jobbet i Norges Røde Kors en kort periode, 14 år i NIF og nå 6 år i Skiforeningen.

Min erfaring er allsidig, med vekt på organisasjon, ledelse og endring/utvikling. Nettverket innen idrettsorganisasjonen er stort.

Cecilie Kappelslåen

Utdannelse: Bacherlor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag (NIH), årsstudium i idrett og samfunn og master i idrettsvitenskap, studieretning Sport Management (NIH). Jeg har ellers tatt en rekke kurs og programmer i regi av NIF (bl.a mentorprogram og klubbveilederskolering). 

Arbeidsgivere/stillinger: Lektor/idrettslærer på Lambertseter videregående skole. I tillegg er jeg klubbveileder i NIF. Jeg har også vært visepresident i Norges Studentidrettsforbund og styreleder i Oslostudentenes idrettsklubb.

Arbeidsbeskrivelse: Til daglig er jeg kontaktlærer for en idrettsklasse på Lambertseter vidergående skole. Jeg underviser kun i idrettsfag og trives med det. Parallelt er jeg visepresident i Norges studentidrettsforbund og svært engasjert i idrettspolitikken, samt at jeg arbeider som klubbveileder. 

 Jeg ønsker å være mentor for studenter på Sport Management ettersom det er her jeg har mest å bidra med. 

Julie Ravlo

Utdannelse: Master kultur og samfunn

 Arbeidsgiver: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)

Stilling: Internasjonal rådgiver i NIFs internasjonale avdeling

Arbeidsbeskrivelse: Jeg håper jeg kan bidra med å gjøre overgangen fra studenttilværelsen til arbeidslivet mer oversiktlig og forutsigbar. Etter 10 år i NIF har jeg opparbeidet et relativt stort nettverk både innad i NIF, men også ut i særforbund og idrettskretser. I og med at mitt arbeidsfelt er internasjonal idrettspolitikk og oppfølging av 22 internasjonale organisasjoner hvor NIF enten er medlem eller har en sterk relasjon, så har jeg også et internasjonalt nettverk som kan være en døråpner til internasjonale idrettsorganisasjoner.