Mentorer Friluftsliv

Victoria Frivold

Utdannelse: Årsstudium friluftsliv (NIH), bachelorgrad idrettsbiologi (NIH), mastergrad interdisiplinær helseforskning (UiO).

Arbeidsgiver: Oslo og Omland Friluftsråd

Stilling: Prosjektleder

Arbeidsbeskrivelse: Jeg jobber i en friluftsorganisasjon der jeg har veldig varierte arbeidsoppgaver med alt fra å holde kurs og aktiviteter for ulike målgrupper, skrive risiko- og sårbarhetsanalyser, til å søke om eksterne prosjektmidler, m.m. Jeg har i forbindelse med min masteroppgave på det medisinske fakultet på UIO gjennomført et forskningsprosjekt ved Seksjon for fysisk prestasjonsevne (NIH). Som tidligere studentrepresentant på UIO i flere verv, kan jeg kjenne meg igjen i mange situasjoner NIH-studentene står i, både når det gjelder det faglige, men også på andre arenaer. Jeg initierte praksissamarbeid med vår organisasjon og NIH-studenter i 2021. Jeg liker å tro at jeg har et overordnet blikk for folkehelse, friluftsliv og bevegelse som kan komme studentene til gode!